Menu Zamknij

DLA PIERWSZOKLASISTÓW

 ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W TERMINIE
DO 20 CZERWCA 2017r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY

MUNDURKI:

POMIAR MUNDURKÓW ODBĘDZIE SIĘ W PIERWSZYCH TYGODNIACH WRZEŚNIA. PRZEPROWADZĄ GO WYCHOWAWCY KLAS.

WYPRAWKA:

Tornister, obuwie zmienne, worek na obuwie, materiały edukacyjne i ćwiczenia (oprawione i podpisane na okładce), zeszyt 16-kartkowy w 3 linie(czerwone i niebieskie), 2 zeszyty 16-kartkowe w kratkę (oprawione i podpisane na okładce), ołówek, pióro na naboje, linijka (z wyraźną podziałką), gumka, temperówka z pojemnikiem, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej w sztyfcie, blok rysunkowy, blok techniczny biały i kolorowy (A4), kredki ołówkowe i świecowe, farby plakatowe, 2 pędzle (gruby i cienki), papier kolorowy, plastelina, bibuła marszczona i gładka (po kilka kolorów) 1 teczka na prace plastyczne i 1 na prace pisemne.
Strój sportowy: biała bawełniana koszulka, granatowe lub czarne spodenki, tenisówki z białą podeszwą. W szkole obowiązują mundurki.

Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej (w tym do języka angielskiego) uczniowie otrzymają we wrześniu.

Podręcznik i ćwiczenia do religii rodzice kupują samodzielnie:

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – podręcznik
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – ćwiczenia

Wydawnictwo: WAM Autor: Władysław Kubik

Podana wyprawka zawiera podstawowe materiały potrzebne uczniowi rozpoczynającemu naukę w szkole. Na pierwszym,  wrześniowym spotkaniu z wychowawcą rodzice dokładnie będą omawiać sprawy dotyczące wyposażenia ucznia na rok szkolny.

Dokumenty:

– informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– druk bilansu 6-latka,
– fotografia legitymacyjna – 1 szt.
– w klasach sportowych pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej oraz orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wystawione przez lekarza medycyny sportowej.

Szanowny Rodzicu!

Poniżej znajduje się test dotyczący przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Jeżeli na większość pytań możesz z pełnym przekonaniem odpowiedzieć „tak” – Twoje dziecko jest dobrze przygotowane do podjęcia nauki w I klasie. Im więcej odpowiedzi „nie”, tym bardziej prawdopodobne jest, że przedszkolak będzie wymagał dodatkowych ćwiczeń przygotowujących do nauki.

Czy dziecko potrafi :

1.Samo zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki                  tak / nie

 1. Skakać na jednej nodze, na obu nogach                       tak / nie
 2. Czy chętnie bierze udział w zabawach ruchowych        tak / nie
 3. Lepić z plasteliny                                                            tak / nie
 4. Ciąć nożyczkami wg wytyczonej linii prostej i krzywej   tak / nie
 5. Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski?                 tak / nie
 6. Czy w opowiadaniu posługuje się pełnymi zdaniami?   tak / nie
 7. Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym     tak / nie
 8. Czy łatwo dobiera właściwe słowa?                               tak / nie
 9. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej?        tak / nie
 10. Czy posługuje się zawsze jedną ręką w pracach wymagających wyboru?                                                                          tak / nie
 1. Kolorować obrazek nie wykraczając poza linie              tak / nie
 2. Obchodzić się z przyborami do  pisania, czy lubi rysować  tak / nie
 3. Narysować postać ludzką, która jest kompletna,
  a części ciała rozmieszczone są właściwie                     tak / nie
 4. Grupować klocki wg barwy, kształtu, wielkości               tak / nie
 5. Znaleźć kilka różnic w dwu obrazkach pozornie identyczny  tak / nie
 6. Grupować przedmioty i obrazki wg określonych kryteriów    tak / nie
 7. Kojarzyć przedmioty lub obrazki „pasujące do siebie”
  np. sanki – śnieg                                                                    tak / nie
 8. Dobrać do wzoru takie same obrazki, litery, słowa                tak / nie
 9. Odtworzyć wzór z klocków                                                    tak / nie
 10. Prawidłowo różnicować dźwięki z otoczenia                         tak / nie
 11. Wyróżnić głoskę na początku wyrazu                                    tak / nie
 12. Różnicować dźwięki podobne np. kura – góra (k – g)             tak / nie
 13. Rozwiązywać proste zagadki                                                 tak / nie
 14. Skupić się na wykonywanej czynności                                   tak / nie
 15. Wysłuchać 4 – 5 poleceń, następnie zastosować się do nich  tak / nie
 16. Po skończonej pracy posprzątać po sobie                               tak / nie
 17. Dokończyć rozpoczętą pracę                                                   tak / nie
 18. Bawić się z rówieśnikami                                                         tak / nie
 19. Podporządkować się poleceniom dorosłych                            tak / nie

Źródło: Internet