Dokumenty | Zespół Szkół Sportowych

0

Dokumenty

Do pobrania najważniejsze dokumenty szkolne:

1. Statut Zespołu Szkół Sportowych – stan na 30 sierpnia 2018,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2017/2018, nowelizacja statutu Uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2018/2019,

2.  Statut Szkoły Podstawowej nr 8  stan na 29 października 2018,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/2017/2018, nowelizacja statutu Uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/2018/2019, nowelizacja statutu Uchwała Rady Pedagogicznej nr 17/2018/2019.

3. Statut Gimnazjum nr 1 – stan na 29 października 2018,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/2017/2018, nowelizacja statutu Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019, nowelizacja statutu Uchwała Rady Pedagogicznej nr 18/2018/2019.

4. Statut V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi – stan na 29 października 2018,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2017/2018, nowelizacja statutu Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019, nowelizacja statutu Uchwała Rady Pedagogicznej nr 19/2018/2019.

6. Program profilaktyczno-wychowawczy

7. Procedura wydawania duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego

8. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej do pobrania (kliknij)

9. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

10. Scenariusz ewakuacji

11. Regulamin Wycieczek

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA