Dokumenty | Zespół Szkół Sportowych

0

Dokumenty

Do pobrania najważniejsze dokumenty szkolne:

1. Statut Zespołu Szkół Sportowych – stan na 13 listopada 2017 r. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2017/2018

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika – stan na 13 listopada 2017 r. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/2017/2018

3. Statut Gimnazjum nr 1 – stan na 13 listopada 2017 r. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/2017/2018

4. Statut V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi – stan na 13 listopada 2017 r. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2017/2018

5. Program profilaktyczno-wychowawczy

6. Procedura wydawania duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego

7. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej do pobrania (kliknij)

8. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

9. Scenariusz ewakuacji

10. Regulamin Wycieczek

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA