Dokumenty | Zespół Szkół Sportowych

PIERWIASTEK PRZEZ PRZYPADKI
konkurs
matematyczno-polonistyczny
Arrow
Arrow
Slider
0

Dokumenty

Do pobrania najważniejsze dokumenty szkolne:

1. Statut Zespołu Szkół Sportowych – stan na 13 listopada 2017 r. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2017/2018

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika – stan na 13 listopada 2017 r. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/2017/2018

3. Statut Gimnazjum nr 1 – stan na 13 listopada 2017 r. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/2017/2018

4. Statut V Liceum Ogólnokształcącego – stan na 13 listopada 2017 r. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2017/2018

5. Procedura wydawania duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego

6. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej do pobrania (kliknij)

7. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

8. Scenariusz ewakuacji

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA
Wyjazd na narty 18 stycznia odwołany!!! Czekamy na lepsze warunki
do startu nowej strony Zespołu Szkół Sportowych