FAKULTETY | Zespół Szkół Sportowych

PIERWIASTEK PRZEZ PRZYPADKI
konkurs
matematyczno-polonistyczny
Arrow
Arrow
Slider
0

FAKULTETY

„FAKULTETY” zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – w roku szkolnym 2017 / 2018

1. „FAKULTETY” – to zajęcia, których celem jest lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego:
1) powtórzenie i utrwalenie wybranych wiadomości z klasy I i II,
2) zapoznanie uczniów z typowymi zadaniami z arkusza egzaminacyjnego
3) nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z arkuszy egzaminacyjnych,
4) uzupełnianie i wyrównanie braków w wiadomościach
5) uświadomienie uczniom, że uważne czytanie zadań to połowa sukcesu na egzaminie,
6) motywowanie do systematycznej nauki.
2. Fakultety realizowane są w klasach III. Zajęcie są wpisane do szkolnego planu zajęć – są dla uczniów obowiązkowe.
3. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 14.15 – 15.00.
4. Na zajęciach sprawdzana jest obecność. Nieobecność wymaga usprawiedliwienia u wychowawcy. Na koniec każdej tury zajęć wychowawca klasy otrzymuje zestawienie uczestnictwa uczniów swojej klasy w fakultetach. Za frekwencję na fakultetach przewidziana jest gratyfikacja.
5. Uczniowie na zajęciach podzieleni są na 10 grup. Zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych.
6. W każdym tygodniu grupa ma zajęcia z innym nauczycielem.
7. Przewidziane są 2 tury zajęć. Po I turze planowany jest sprawdzian w formie egzaminu gimnazjalnego.
8. W gablocie „FAKULTETY” wywieszony jest harmonogram całej tury i harmonogram na każdy tydzień –zgodnie z nim uczniowie przygotowują się do kolejnych zajęć.
9. Przygotowanie uczniów do fakultetów:
– Na stronie internetowej szkoły w zakładce „FAKULTETY” udostępnione są opracowane przez nauczycieli zagadnienia z poszczególnych przedmiotów;
– Przed zajęciami uczeń ma obowiązek powtórzyć wiadomości zgodnie z podanymi zagadnieniami, rozwiązać przykładowe zadania (jeśli takie są)
10. Na zajęciach podany materiał jest powtarzany – rozwiązywane są przykładowe zadania egzaminacyjne, wyjaśniane wątpliwości, poszerzane treści (zgodnie ze specyfiką przedmiotu i potrzebami danej grupy uczniów)
11. Nauczyciele oceniają aktywność uczniów na zajęciach.
12. Zajęcia mogą się kończyć krótką kartkówką z zakresu powtarzanego materiału. Oceny są wpisywane do dziennika (nauczyciel prowadzący zajęcia przekazuje informację o ocenach nauczycielowi ucznia). W przypadku nieobecności obowiązują zasady określone w PZO.
13. W przygotowaniu do fakultetów pomocny jest zeszyt – jeden do wszystkich przedmiotów.

ZAGADNIENIA II TURA
matematyka_KL
matematyka AJ
język polski ET
język polski_KM
angielski
historia
fizyka
biologia
chemia

ZAGADNIENIA I TURA
matematyka KL
matematyka AJ
chemia
fizyka
geografia
angielski
historia
biologia
język polski ET
język polski KP

 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA
Wyjazd na narty 18 stycznia odwołany!!! Czekamy na lepsze warunki
do startu nowej strony Zespołu Szkół Sportowych