Menu Zamknij

Komunikaty

19 października 2017 r.
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, że 2 i 3 listopada 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W Szkole Podstawowej nr 8 zajęcia opiekuńcze w świetlicy są organizowane dla dzieci, których rodzice złożyli deklarację o opiece nad dzieckiem w w/w dniach u wychowawcy klasy.

Dla uczniów gimnazjum i liceum zajęcia opiekuńcze będą odbywały się w świetlicy szkolnej w godzinach od 9.00 do 13.00.

12 czerwca 2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich informuje, że dzień 16 czerwca 2017 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dla uczniów którym rodzice nie mogą zapewnić opieki będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
Lista do wpisania dziecka na dyżur znajduje się w świetlicy.

14 grudnia 2016 r.

W związku z rozpoznaniem potrzeb rodziców w zakresie opieki nad dziećmi w dniach przerwy świątecznej tj. 23.12.2016r. oraz 27- 30.12.2016r. Dyrektor Szkoły informuje, że do dnia 19.12.2016r. do godziny 15.00 należy zgłosić osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 udział dziecka w zajęciach opiekuńczych.

Informujemy że 12.03 ruszyły zapisy do klas 1 szkoły podstawowej. Kliknij po więcej informacji
do startu nowej strony Zespołu Szkół Sportowych