komunikat | Zespół Szkół Sportowych

Egzamin na kartę rowerową

UWAGA!!! uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej. 15 czerwca od 14:15 – 15:30 na boisku szkolnym odbędzie się część praktyczna egzaminu na kartę rowerową (każdy uczestnik zapewnia sobie rower i kask we własnym zakresie). Proszę o przyniesienie ze sobą: karty zaliczeniowej (z wypełnionymi danymi i podpisami rodzica, wychowawcy i pielęgniarki szkolnej) zdjęcia legitymacyjnego Więcej…

Czytaj dalej

Podręczniki dla osób niepełnosprawnych

Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością uczęszczających do klas – I, IV i VII- szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2018/2019. (Kliknij po szczegóły)

Komunikat ZSS

W związku z przerwą w dostawie energii cieplnej do budynków szkoły w dniu 07.03.2018 w godzinach od 07.00-15.00 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych prosi o zabezpieczenie dzieci w ciepłą odzież. Jednocześnie informuje, iż w tym dniu zajęcia na basenie nie będą realizowane.

Wyjazdy do Warszawy i Holandii

Dnia 5 marca 2018 r. o godz.17:00 w auli odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów wyjeżdżających  na wycieczkę szkolną do WARSZAWY , a o godz.18:00 uczniów wyjeżdżających do HOLANDII. Terminy: Warszawa- 4-6.06.2018 r. Holandia- 14-19.05.2018 r. Będą przedstawiciele Biura Podróży „INDEX”

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych informuje, że 2 i 3 listopada 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W Szkole Podstawowej nr 8 zajęcia opiekuńcze w świetlicy są organizowane dla dzieci, których rodzice złożyli deklarację o opiece nad dzieckiem w w/w dniach u wychowawcy klasy. Dla uczniów gimnazjum i liceum zajęcia opiekuńcze będą odbywały się…

Czytaj dalej

Zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas 1 SP8

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich zaprasza Rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej od  1 września 2017r. na zebranie organizacyjne. Zebranie odbędzie się 12 czerwca 2017r. o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej Nr 8 ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4

UWAGA! Basen nieczynny

W dniu dzisiejszym (tj. 14.03.) w godzinach 17.30-18.15 basen będzie nieczynny z powodu zajęć pokazowych w ramach Dnia Otwartego Szkoły Podstawowej nr 8.  PRZEPRASZAMY

Ważny komunikat

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem ferii zimowych w województwie śląskim, zajęcia z gimnastyki w wodzie dla Seniorów 60+ w dniach 18 i 25 stycznia 2017 w ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH, nie odbędą się.

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA