Powiadomienie rodziców i uczniów o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi na koniec roku

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA