Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA