powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA