wystawienie wszystkich przewidywanych ocen końcoworocznych

0
ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA