ZAJĘCIA DODATKOWE | Zespół Szkół Sportowych

0

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Prowadzący
Nazwa Kółka
Dzień tygodnia
Godzina
Częstotliwość Miejsce
1. Bielecka Patrycja

SKS 1-3SP

czwartek

15.15-16.00

co tydzień SP8 – sala gimnastyczna
2. Bielecka Patrycja

SKS IVSP

czwartek

16.00-16.45

co tydzień SP8 – sala gimnastyczna
3. Bielecka Patrycja

SKS V-VI SP

czwartek

16.45-17.30

co tydzień SP8 – sala gimnastyczna
4. Borkowska Danuta

Kółko Biblijne

 wtorek

15.00

raz w tygodniu SP8 – sala
5. Borkowska Danuta, Przybysz Barbara , Wendt-Dudek Marzena

Klub Podróżnika

piątek lub czwartek

18.00

raz lub dwa razy w miesiącu Siemianowickie Centrum Kultury, Starochorzowski Dom Kultury lub Dom Kultury w Katowicach
6. Cichoń Katarzyna

Kółko języka angielskiego

środa

7:30-8:15

co tydzień SP8 – sala 27
7. Firczyk Barbara

Fakultety z języka angielskiego dla klas III GM

czwartek

14.10-14.55

co tydzień GiM – sala 13
8. Grzywacz Dorota

Kółko biblijne

piątek

14.00-15.00

co tydzień GiM – sala 140
9. Hadryś-Sumień Magdalena

Zespół Teatralny

doraźnie

Aula/sala nr 34
10. Jaworski Robert

Kółko historyczne

wtorek

7.30-8.15

co tydzień GiM – świetlica
11. Jaworski Robert

Kółko historyczne

środa

15.10-15.55

co tydzień GiM – świetlica
12. Jaworski Robert

Kółko historyczne

piątek

15.10-15.55

co tydzień GiM – świetlica
13. Jelito Anna

Fakultety z matematyki dla klas III GM

czwartek

14.10-14.55

co tydzień GiM – sala 26
14. Jelito Anna

Przygotowanie do konkursów

poniedziałek
lub czwartek15.00-15.45
co dwa tygodnie GiM- sala 26
15. Kawa Tomasz

Zajęcia sportowe – unihokej

środa

16.00 – 17.00

co tydzień GiM – sala korekcyjna
16. Klimas Justyna

Kółko matematyczne

czwartek

15:05-15:50

co tydzień GiM – sala 3
17. Klimas Justyna

Fakultety z matematyki dla klas III GM

czwartek

14.10-14.55

co tydzień GiM – sala 3
18. Knap-Margiel Iwona

Kółko j. angielskiego dla klas II-IV

poniedziałek

14.00-15.00

co tydzień SP 8-sala 30
19. Kowolik Joanna , Iwaniuk Aleksandra , Raczyńska Aneta ,  Ościk Magdalena, Khan Magdalena, Małyszek Magdalena , Goebel Izabela , Jakóbczyk Danuta ,  Mołdrzik Anna, Ostrowska Katarzyna

Kółko artystyczne

piątek

15:30-16:30

co tydzień SP8 – sala 4
20. Lachowicz-Ackermann Aga

Gry zespołowe dla kl VII i GiM

piątki

16.45-18.00

raz w miesiącu SP8 – sala gimnastyczna
21. Lachowicz-Ackermann Aga

Zajęcia sportowe na siłowni dla uczniów GiM.

środa

15.00-16.00

raz w miesiącu GiM – siłownia
22. Materny Iwona

Językowy SOS

piątek

7.30-8.15, 14.00-15.00

co tydzień GiM – sala 19
23. Mendak Beata

Fakultety z chemii dla klas III GM

czwartek

14.10-14.55

co tydzień GiM – sala 131
24. Moj-Giza Katarzyna

Kółko języka angielskiego

poniedziałek

14.10

co tydzień SP8 – sala 22
25. Mrozek Ksenia

Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych z języka polskiego

wtorek

15.00

co tydzień GiM – sala 14
26. Mrozek Ksenia

Fakultety z języka polskiego dla klas III GM

czwartek

14.10-14.55

co tydzień GiM – sala 14
27. Niedźwiedź Barbara

Fakultety z historii dla klas III GM

czwartek

14.10-14.55

co tydzień GiM – sala 8
28. Polok Alan

Smerfy w siatce

poniedziałek

16.40-17.20

co tydzień SP8 – sala gimnastyczna
29. Polok Anna

Łamigłówki mądrej główki – zajęcia matematyczne dla uczniów kl III SP

środa

14.15-15.00

trzecia środa miesiąca SP8 – sala 5
30. Rostalska Alina

Kółko teatralno-literackie

poniedziałki co dwa tygodnie GiM – sala 44
31. Rostańska Agnieszka

Z niemieckim na ty

środa

14.00

co tydzień GiM – sala 1
32. Sitek Małgorzata

Kółko fizyczne

wtorek

15.05

co dwa tygodnie GiM – sala 141
33. Sitek Małgorzata

Fakultety z fizyki dla klas III GM

czwartek

14.10

co tydzień sala 141
34. Sroczyńska Marta

Kółko muzyczne

wtorek

14:10-14:55

co tydzień GiM – sala 148
35. Sroczyńska Marta

Kółko muzyczne

piątek

15:05-15:50

co tydzień SP8 – sala 16
36. Sroczyńska Marta , Pytlik Katarzyna

Wieczorki literacko- muzyczne

wtorek

ok 14/15

raz na dwa miesiące GiM – biblioteka
37. Strzelczyk Justyna

Kółko języka angielskiego- konwersacje

czwartek

14:55-15:40

co tydzień GiM – sala 10
38. Suliga Ewa

Fakultety z geografii dla klas III GM

czwartek

14.10-14.55

co tydzień GiM – sala 9
39. Szymański Radosław

Matematyka dla kl III z Lego®

wtorek

15:05-15:50

co tydzień SP 8 – sala 21
40. Szymański Radosław

Szalone Kangury – kółko matematyczne kl. III

wtorek

16:00-16:45

co tydzień SP 8 – sala 21
41. Tobolewska Elżbieta

Kółko polonistyczne

wtorek

7.30-8.15

co tydzień GiM – sala …
42. Tobolewska Elżbieta

Fakultety z języka polskiego dla klas III GM

czwartek

14.10-14.55

co tydzień GiM – sala 43
43. Urbaniak Barbara

SKS tenis stołowy

poniedziałek

15.00-16.00

co tydzień GiM – szatnie
44. Wendt-Dudek Marzena

Dyskusyjny Klub Książki

czwartek

15.00-15.45

co tydzień SP – biblioteka
45. Wieczerniak Anna

Kółko plastyczne

czwartek

8.25 – 9.20,

1 x w tygodniu SP8 – sala 42
46. Wieczerniak Anna , Wendt-Dudek Marzena

Warsztaty plastyczne we współpracy z biblioteką

1 x w semestrze

SP 8 – biblioteka

47. Wilk- Konieczna Magdalena

Kółko ortograficzno-interpunkcyjne

piątek

14.10-15.00

co tydzień SP8 – sala 28
48. Wrazidło Marta

Fakultety z bilogii dla klas III GM

czwartek

14.10-14.55

co tydzień GiM – sala 132
49. Wrazidło Marta

Zajęcia przygotowujące uczniów do matury z biologii na poziomie rozszerzonym

poniedziałek

15.05-15.55

co tydzień GiM – sala 132
50. Zespół nauczycieli

Wychowanie przez czytanie

wtorek

15.15

co tydzień SP – biblioteka

 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA