Zastępstwa 7SP, GM i LO | Zespół Szkół Sportowych

0

Zastępstwa 7SP, GM i LO

WTOREK 22.05.2018

nieobecny nauczyciel nr lekcji klasa zastępstwo sala
A.Cygan 1

5

7F ch

NI_Swacha

R.Jaworski (wdż)

M.Wrazidło (biologia)

125

132

K.Ogryzek 3

4,5

3E

3E

A.Cyroń-Markiewicz (matem.)

D.Pasek (wyjście na mecz)

28

 

B.Firczyk 3

5

6

2C gr

7B

3G gr

E.Saltarska (j.ang.-całość)

J.Klimas (matem.)

J.Strzelczyk (j.ang.-całość)

142

3

10

D.Gaworska 4

5

6

2F gr

7A gr

7A gr

J.Strzelczyk (j.ang.-całość)

R.Jaworski (świetlica)

S.Binienda-Knop (świetlica)

10

125

125

L.Małyszek 1 Gr pływ. M.Miodoński (całość) BAS
A.Manecki 0,1 Gr karate Grupa zwolniona
A.Lachowicz-Ackermann 2

3

6

3G gr

7AF gr

NI_Baran

Grupa zwolniona

D.Pasek (wf)

B.Niedźwiedź (historia)

SIŁ

8

D.Pasek 4

5

6

3A

7C

2B gr

B.Mendak (warsztaty)

A.Rostalska (j.polski)

P.Machura (wf)

20

44

SG

 

– klasy 2A i 3F są na wycieczce

 

– klasy 2C i 3E po 3 lekcji wychodzą na mecz, uczniowie wracają na 7 lekcję

 

– w sali 20 odbywają się warsztaty o cyberprzemocy wg harmonogramu:

 

2 lekcja – klasa 2B

3 lekcja – klasa 3C

4 lekcja – klasa 3A 

5 lekcja – klasa 3G

6 lekcja – klasa 3D

7 lekcja – klasa 2C

 

ZASTĘPSTWA  ZA  DYŻURY:

po lekcji dyżur zastępstwo
1

2

4

5

3

5

6

1

2

7

8

3

4

4

PA3

PA1

SZ2

SZ3

PA2

B-R

SZ3

SZ3

SZ3

SZSG

SZ1+SZSG

IIPA

IPA1

SZSG

S.Binienda-Knop

J.Kowara

A.Rostańska

P.Machura

M.Hadryś-Sumień

B.Niedźwiedź

P.Machura

T.Kawa

D.Pasek

D.Pasek

R.Jaworski

E.Tobolewska

M.Bernaciak

L.Mendakiewicz-Gral

 

ŚRODA 23.05.2018

nieobecny nauczyciel nr lekcji klasa zastępstwo sala
D.Gaworska 8 7A gr H.Lazar 42
K.Ogryzek 3

4

5

3E

3E

3E

M.Hadryś-Sumień (j.polski)

E.Saltarska (j.angielski)

J.Kempny (chemia)

34

142

141

B.Niedźwiedź 6 2F ch B.Urbaniak (wdż) 125
A.Rostalska 4 7E J.Klimas (matem.) 3
E.Tobolewska 6

7

2B

2F

R.Jaworski (wos)

M.Wrazidło (biologia)

12

132

A.Lachowicz-Ackerman 3

4

5

7

8

2D

2D

2A gr

7AF gr

3G gr

J.Klimas (matem.)

J.Strzelczyk(j.angielski)

D.Pasek (wf)

D.Pasek (wf)

J.Kowara

3

10

SG

SG

2

K.Cichońska 1

2

2B gr

2C gr

Grupa zwolniona

M.Szydlik (świetlica)

125

A.Folta 12,13,14 Gr PR Grupa zwolniona
M.Hadryś-Sumień 3 2C J.Janta (geogr.) 11
P.Machura 4,5 2E gr A.Stasz (całość) PSZ

– klasy 3F jest na wycieczce

– klasy 2C i 7C po 3 lekcji wyjeżdżają na koncert

 

– w sali 20 odbywają się warsztaty o cyberprzemocy wg harmonogramu:

 

2 lekcja – klasa 3E

3 lekcja – klasa 3B

4 lekcja – klasa 2F 

5 lekcja – klasa 2D

6 lekcja – klasa 2E

7 lekcja – klasa 2A

 

 

ZASTĘPSTWA  ZA  DYŻURY:

po lekcji dyżur zastępstwo
0

1

7

4

4

4

5

4

5

7

8

6

8

SZSG

SZSG

PA2

IPA3

PC

SZ3

B-R

SZ1

SZSG

SZSG

PA2

IIPA

IPA1

J.Klimas

D.Gaworska

A.Jelito

S.Zdziejowska

B.Niedźwiedź

D.Bonarski

M.Sitek

H.Lazar

B.Urbaniak

T.Kawa

M.Sitek

R.Jaworski

A.Cygan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA