Zastępstwa 7SP, GM i LO | Zespół Szkół Sportowych

0

Zastępstwa 7SP, GM i LO

PIĄTEK 20.10.2017

nieobecny nauczyciel nr lekcji klasa zastępstwo sala
M.Miodoński 0,1 7C gr Grupa zwolniona
B.Niedźwiedź 4

7

2C dz

2B dz

R.Jaworski (świetlica)

Grupa zwolniona

125

A.Folta 12,13,14 PR gr Grupa zwolniona
S.Zdziejowska 5 NI_Swacha A.Cygan (zaj. z pedag.) 25

 

ZASTĘPSTWA  ZA  DYŻURY:

po lekcji dyżur zastępstwo

 

PONIEDZIAŁEK  23.10.2017

nieobecny nauczyciel nr lekcji klasa zastępstwo sala
B.Niedźwiedź 3 2A dz M.Szydlik (świetlica) 125

 

WSZYSTKIE  ZAJĘCIA  KOŃCZĄ  SIĘ O GODZ. 15.00 (konferencja, zebrania z rodzicami)

 

ZASTĘPSTWA  ZA  DYŻURY

po lekcji dyżur zastępstwo

 

 

 

 

 

 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA