Menu Zamknij

ZIELONA SZKOŁA

WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY „ZIELONA SZKOŁA”

Miejsce – ŁEBA – OŚRODEK „DIUNA”
Termin – 28.05.2019 – 11.06.2019
Koszt jednego skierowania wynosi: 1410 zł
Kwota może zostać pomniejszona o:
– dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 130 zł
– dofinansowanie z WFOŚ i GW – 170 zł
–  400 zł (dla osób pobierających zasiłek rodzinny, rodzin
zastępczych oraz dzieci specjalnej troski)
Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny proszone są o niezwłoczne dostarczenie decyzji do sekretariatu SP8.
Wpłaty za wypoczynek należy dokonać na konto BIURA TURYSTYCZNEGO “LUBATUR” z BĘDZINA
Raiffaisen Polbank
nr konta:
41 1750 1035 0000 0000 0988 1085
tytuł wpłaty:

ZSS SP-8 Siemianowice Śląskie
imię i nazwisko dziecka , klasa ………..
wypoczynek śródroczny 2019

I rata – 300,00 zł do 16 listopada 2018 r.
II rata – 300,00 zł do 11 stycznia 2019 r.
III rata – 300,00 zł do 15 lutego 2019 r.
IV rata – zależna od wysokości dofinansowania do 15 marca 2019 r.

Rodzice zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu “B”
potwierdzenie dokonania każdej wpłaty.

Rodzice mogą się również ubiegać o dofinansowanie z zakładu pracy.
Zaświadczenia, że dziecko pojedzie na wypoczynek będą wydawane
(dla zainteresowanych rodziców), po wpłacie pierwszej raty.