Menu Zamknij

XXVI Krajowa Konferencja Matematyczna.

 Stowarzyszenie   Nauczycieli   Matematyki  zorganizowało w dniach od 10 do 13 lutego
2017 roku XXVI Krajową  Konferencję szkoleniową SNM
we Wrocławiu pod hasłem: “Matematyka – Lubię to!

Pani Katarzyna Budziłek-Jurek jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia i podczas XXVI Krajowej Konferencji poprowadziła warsztaty dla nauczycieli  “Matematyczne gry ruchowe”.

Do udziału w konferencji zgłosiło się 620 nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski, w tym  nauczyciele akademiccy oraz zaproszeni goście zagraniczni.

Podczas konferencji odbyły się wykłady, warsztaty, prezentacje prowadzone przez naukowców, doradców metodycznych, nauczycieli praktyków oraz szereg interesujących spotkań i dyskusji.

XXVI Krajowa Konferencja SNM odbywała się  pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych i Ośrodka Rozwoju Edukacji z Warszawy oraz Władz  Województwa  Dolnośląskiego.

Komentarze
Accessibility