Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – MATEMATYKA

Forma pracy na matematyce:

a) Zapoznanie uczniów z tematem lekcji. Nauczyciel pokazuje na konkretnych przykładach sposoby rozwiązania zadań związanych z tematem.
b) Wykorzystywanie filmów (linki do odpowiednich stron), zadań online, zadań z podręcznika, kart pracy.
c) Uczniowie zapoznają się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela. Jeżeli mają problem, to mogą zadać pytania na platformie Classroom lub przez e-mail. Nauczyciel będzie odpowiadał na zadawane pytania. Mogą to być grupowe odpowiedzi.
d) Komunikacja na platformie Classroom, e-dziennik, mail.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców postaramy się aby zdalne nauczanie było organizowane i zarządzane za pomocą aplikacji Classroom.

Monitorowanie i ocenianie bieżących postępów ucznia:

Postępy uczniów będą monitorowane i oceniane na podstawie systematycznego wykonywania zadań. Oceny będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym.

Konsultacje indywidualne:

Od poniedziałku 30 marca 2020 r. nauczyciele matematyki będą dyżurować zdalnie za pomocą wybranego kanału komunikacyjnego. Dzień tygodnia, godzina oraz sposób komunikacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Każdy nauczyciel matematyki ma możliwość wdrażania w pracy zdalnej ze swoimi uczniami wybranych przez siebie form, metod i technik pracy, które uznał z dogodne. O szczegółach pracy informuje swoich rodziców i uczniów.

Komentarze
Accessibility