Menu Zamknij

ZIELONA SZKOŁA

WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY „ZIELONA SZKOŁA”

Miejsce – ŁEBA – OŚRODEK „DIUNA”
Termin – 3.06.2020 – 17.06.2020
Koszt jednego skierowania wynosi: 1495 zł
Kwota może zostać pomniejszona o:
– dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 130 zł
– dofinansowanie z WFOŚ i GW – 170 zł
–  400 zł (dla osób pobierających zasiłek rodzinny, rodzin
zastępczych oraz dzieci specjalnej troski)
Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny proszone są o niezwłoczne dostarczenie decyzji do sekretariatu SP8.
Wpłaty za wypoczynek należy dokonać na konto BIURA TURYSTYCZNEGO “LUBATUR” z BĘDZINA
BNP Paribas
nr konta:
41 1750 1035 0000 0000 0988 1058
tytuł wpłaty:

ZSS SP-8 Siemianowice Śląskie
imię i nazwisko dziecka , klasa ………..
wypoczynek śródroczny 2020

I rata – 300,00 zł do 14 listopada 2019 r.
II rata – 300,00 zł do 10 stycznia 2020 r.
III rata – 300,00 zł do 14 lutego 2020 r.
IV rata – zależna od wysokości dofinansowania do 13 marca 2020 r.

Rodzice zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu “B”
potwierdzenie dokonania każdej wpłaty.

Rodzice mogą się również ubiegać o dofinansowanie z zakładu pracy.
Zaświadczenia, że dziecko pojedzie na wypoczynek będą wydawane
(dla zainteresowanych rodziców), po wpłacie pierwszej raty.

Accessibility