Menu Zamknij

ZIELONA SZKOŁA

WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY „ZIELONA SZKOŁA”

Miejsce – ŁEBA – OŚRODEK „DIUNA”
Termin – 2.06.2022 – 15.06.2022
Koszt jednego skierowania wynosi: 1695 zł
Kwota może zostać pomniejszona o:
– dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 130 zł
– dofinansowanie z WFOŚ i GW – 170 zł lub  400 zł (dla osób pobierających zasiłek rodzinny,
rodzin zastępczych oraz dzieci specjalnej troski)
– bon turystyczny – 500 zł ( zgłosić w sekretariacie B )
– dofinansowanie z zakładu pracy.

Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny proszone są o niezwłoczne dostarczenie decyzji do sekretariatu SP8.
Wpłaty za wypoczynek należy dokonać na konto BIURA TURYSTYCZNEGO “LUBATUR” z BĘDZINA
BNP Paribas
nr konta:
41 1750 1035 0000 0000 0988 1058
tytuł wpłaty:

imię i nazwisko dziecka, klasa ……..
Nr rezerwacji: 37/22

I rata340,00 zł do 15 grudnia 2021 r.
II rata680,00 zł do 28 lutego 2022 r.
III rata675,00 minus dofinansowania do 2 maja 2022 r.

Rodzice zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu “B”
potwierdzenie dokonania każdej wpłaty (może być mailowo)

Zaświadczenia, że dziecko pojedzie na wypoczynek będą wydawane
(dla zainteresowanych rodziców), po wpłacie pierwszej raty.

Accessibility