Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – RELIGIA

Nauczyciele religii realizują podstawę programową zgodnie z rozkładem materiału korzystając z książek, zeszytów, ćwiczeń, Pisma Świętego i wskazanych przez nauczyciela źródeł dodatkowych np. materiałów interaktywnych … Czytaj dalej Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – RELIGIA