Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – RELIGIA

Nauczyciele religii realizują podstawę programową zgodnie z rozkładem materiału korzystając z książek, zeszytów, ćwiczeń, Pisma Świętego i wskazanych przez nauczyciela źródeł dodatkowych np. materiałów interaktywnych polecanych dla danej lekcji, innych materiałów edukacyjnych (w tym również dostępnych online)

Ocenianie będą prace pisemne uczniów a przede wszystkim ich aktywność.

Wszystkie materiały uczniowie będą otrzymywać przez Google Classroom.

W razie jakichkolwiek problemów proszę kontaktować się z nauczycielem przedmiotu przez e-dziennik.

Uczniowie powinni prowadzić zeszyt. Wpisywać temat oraz krótką notatkę do zeszytu z każdych zajęć, chyba że nauczyciel w danym dniu zaleci inaczej.

Dorota Grzywacz, Justyna Kowara, Danuta Borkowska, ks. Wojciech Dytko, ks. Damian Copek

Komentarze
Accessibility