Menu Zamknij

Stypendium

Ed

 

Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią:
szkoła podstawowa – nie mniejszą niż 5,50;
szkoła ponadpodstawowa – nie mniejszą niż 5,10


lub/i uczniowie, którzy są:
laureatami konkursów o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z późniejszymi zmianami;
finalistami konkursów o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z późniejszymi zmianami oraz średnią nie mniejszą niż 4,75;


mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Termin składania wniosku: od 1 września do 30 września
Miejsce składania wniosku: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Wysokość stypendium: 1000 zł (wpłacane w dwóch ratach, wypłacane w styczniu oraz czerwcu)
Ocena z zachowania: nie jest brana pod uwagę
Nagroda rzeczowa: uczniowie wnioskujący o nagrodę rzeczową w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie nie mogą ubiegać się o stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Szymański
szymanskir@zss-siemianowice.pl / 32 220 08 00 wew. 49

lub pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
32 766 05 34

Wniosek wraz z załącznikiem można złożyć:
– osobiście (ul. Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie);
– listownie (ul. Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie);
– elektronicznie (ratusz@um.siemianowice.pl)
– EPUAP /UMSIEM/skrytka lub /UMSIEM/SkrytkaESP


Podstawa prawna:
– Uchwała Rady Miasta Siemianowice Śląskie 646/2018 – zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie częściowo zmieniona uchwałą RM nr 110/2019 z dnia 29.08.2019 r.
– Uchwała Rady Miasta Siemianowice Śląskie 110/2019 w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 646/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie

DO POBRANIA

Accessibility