Menu Zamknij

PRAKTYKI

Ed

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych organizuje dla studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych praktyki pedagogicznej.

A zrealizować praktyki pedagogiczne w Zespole Szkół Sportowych należy złożyć:

1. Wniosek o realizację praktyk.
2. Wniosek o sprawdzenie w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
3. Oświadczenie o ochronie danych osobowych.

4. Inne dokumenty związane z realizacją praktyk w zależności od trybu studiów i wymagań uczelni (skierowanie na praktyki, porozumienie z uczelnią, dziennik praktyk, program praktyk, itp.).

Szczegółowych informacji udziela:
koordynator praktyk
Radosław Szymański
szymanskir@zss-siemianowice.pl / 32 220 08 00 wew. 49

Zarządzenie wprowadzające regulamin organizacji praktyk pedagogicznych
Regulamin organizacji praktyk pedagogicznych

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć NAJPÓŹNIEJ 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem praktyk:
– osobiście w sekretariacie (ul. Mikołaja 3, Siemianowice Śląskie);
– listownie (ul. Mikołaja 3, Siemianowice Śląskie);
elektronicznie (sekretariat@zss-siemianowice.pl);
– EPUAP /ZSSSiemianowice/SkrytkaESP

Dokumentacja praktyk przechowywana jest przez pięć lat.

DO POBRANIA

Accessibility