Menu Zamknij

Dokumenty

Do pobrania najważniejsze dokumenty szkolne:

1. Statut ZSS – stan na 24 kwietnia 2023 r.,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2017/2018, nowelizacja Statutu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r. , protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 24/2018/2019 z 14 stycznia 2019 r., uchwała Rady Pedagogicznej nr 16/2019/2020 z 25 listopada 2019 r., uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2022/2023 z 24 kwietnia 2023 r. 

2.  Statutu Szkoły Podstawowej nr 8   stan na 11 września 2023 r.,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/2017/2018, nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r., nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika z dnia 29 października 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 3/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 17/2018/2019 z 29 października 2018 r., nowelizacja Statutu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 14 stycznia 2019 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 25/2018/2019 z 14 stycznia 2019 r. nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej nr 8 z dnia 16 grudnia 2019 r. protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 6/2019/2020, uchwała Rady Pedagogicznej nr 18/2018/2019 z 16 grudnia 2019 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2020/2021, uchwała Rady Pedagogicznej nr 13/2020/2021 z 27 sierpnia 2020 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 2/2021/2022 uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2021/2022 z 30 sierpnia 2021 r., uchwała Rady Pedagogicznej nr 18/2021/2022 z 25 kwietnia 2022 r., uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2022/2023 z 29 sierpnia 2022 r. protokół 1/2022/2023, uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2022/2023 z 27 lutego 2023 r. protokół 7/2022/2023, uchwała Rady Pedagogicznej nr 15/2023/2024 z 11 września 2023 r. protokół 2/2023/2024.

3. Statut V Liceum Ogólnokształcącego Sportowego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – stan na 24 kwietnia 2023 r. ,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2017/2018, nowelizacja Statutu V Liceum Ogólnokształcącego z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r.  protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 3/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 19/2018/2019 z 29 października 2018 r. , protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 27/2018/2019 z 14 stycznia 2019r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2019/2020, uchwała Rady Pedagogicznej nr 17/2019/2020 z 25 listopada 2019 r. protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2020/2021, uchwała Rady Pedagogicznej nr 14/2020/2021 z 27 sierpnia 2020 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 2/2021/2022, uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2021/2022 z 30 sierpnia 2021 r., 24 kwietnia 2023 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 9/2022/2023, uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2022/2023 z 24 kwietnia 2023 r.

4. Program profilaktyczno-wychowawczy  na rok szkolny 2022/2023

5. Procedura wydawania duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego

6. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej do pobrania (podanie-o-wydanie-duplikatu-legitymacji-szkolnej)

7. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

8. Scenariusz ewakuacji

9. Regulamin Wycieczek

10. Wzór – wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Accessibility