Menu Zamknij

Akademia rodzica

Jak zorganizować dziecku naukę w domu?

Już od pierwszych dni nauki w szkole warto swoje dziecko wdrażać do samodzielnej i regularnej pracy w domu. Wyrobienie prawidłowych nawyków związanych z planowaniem nauki u małego dziecka, jest dużo łatwiejsze niż u 13-14 latka. U dzieci w młodszym wieku szkolnym obserwujemy wysoki poziom naturalnej ciekawości poznawania świata (aktywności poznawczej) wspartej wewnętrznym, pozytywnym nastawieniem do nauki. Dzieci po prostu chcą i lubią się uczyć. Organizacja pracy domowej, regularne posiłki, ustalona pora spania oraz własne miejsce do nauki mają ogromny wpływ na sukces edukacyjny dziecka. Rodzice powinni już od pierwszej klasy wpierać dziecko w nauce, nawet wówczas, jeżeli wydaje się im, że stopień trudności zadań tego nie wymaga. Pokazanie dziecku zainteresowania jego sprawami, rozmowa o szkole, życzliwość do podejmowanych przez dziecko działań oraz dostrzeganie nawet najmniejszych sukcesów, pozwoli uniknąć kłopotów w nauce. Okazanie zrozumienia i pomocy w sytuacjach trudnych zbuduje u dziecka świadomość, że ma oparcie edukacyjne u swoich rodziców. Wtedy dziecko nie będzie bało się zwrócić do opiekuna o wsparcie w każdej sytuacji. Zadaniem rodzica jest codzienne sprawdzanie czy dziecko wykonało zadanie domowe oraz wyznaczenie godzin na oglądanie telewizji i korzystanie z komputera. Im mniej czasu dziecko spędzi przed telewizorem lub przed komputerem, tym korzystniej wpłynie to na jego rozwój. Należy pokazać dziecku, że urządzenia elektronicznej takie jak smartphony czy tablety są źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie. Warto skorzystać ze sprawdzonych aplikacji edukacyjnych polecanych przez nauczycieli jak np.: Google Earth, mając jednak na uwadze, że dla dziecka równie atrakcyjne będzie korzystanie z klasycznych atlasów (Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel – Mapy). Zadaniem rodzica jest stworzenie we własnym domu przestrzeni i atmosfery do poszanowania nauki. Należy regularnie rozmawiać z dzieckiem o książkach, szukać ciekawostek, oglądać programy edukacyjne (np.: filmy przyrodnicze). Dziecko uczy się przez naśladownictwo i pokocha książki, jeżeli zobaczy to u swojego rodzica. Nie należy odsyłać dziecka za karę do odrabiania lekcji lub czytania książki. Dziecko nie powinno kojarzyć czytania książki lub nauki z karą. Ważne jest ustalenie z dzieckiem stałej godziny nauki i czytania. Dziecko nie powinno zadań domowych odrabiać zaraz po przyjęciu do domu. Dobra godzina to czas pomiędzy 15:00-17:00. W późnych godzinach gwałtownie spada koncentracja uwagi i zdolność przyswajania wiedzy. Niezwykle ważne jest, aby w miejscu do odrabiania zadania domowego (biurko, stół) znajdowały się tylko niezbędne rzeczy. W bałaganie dziecko traci wiele czasu na szukanie potrzebnych materiałów. Niepotrzebne książki, zeszyty, zabawki uniemożliwiają również koncentrację uwagi. W pokoju gdzie dziecko odrabia zadanie domowe powinien być wyłączony telewizor. Tablet lub smartphon z dostępem do internetu są złodziejami czasu. Dziecko w zaciszu swojego pokoju zamiast odrabiać pracę domową może przeglądać strony internetowe lub portale społecznościowe. Czas na odrabianie zadania domowego to dobry moment na ładowanie smartphonu w innym pokoju. Nie należy odrabiać zadań domowych za swoje dziecko. Należy pomóc mu w sytuacjach, gdy ma trudności lub wątpliwości. Dzięki temu dziecko zostanie wdrożone do samodzielnej pracy i odpowiedzialności za swoją naukę. Dodatkowo dzięki dziennikowi elektronicznemu rodzic może regularnie śledzić postępy edukacyjne swojego dziecka. Gdy rodzic przeczyta w e-dzienniku ocenę dziecka, nie powinien wyprzedzać rozmowy z dzieckiem „Wiem, co otrzymałeś ze sprawdzianu”. To dziecko powinno informować rodzica o swoich sukcesach i porażkach, a e-dziennik powinien być tylko pomocą. Rodzic powinien regularnie pytać dziecko, czego nauczyło się w szkole. Pokazuje to nie tylko zainteresowanie sprawami dziecka, ale jest również bardzo dobrą okazją do powtarzania i utrwalania wiadomości. Od najmłodszych lat należy zachęcać dziecko do notowania w kalendarzu, notatniku terminów klasówek, wycieczek, itp. Obecnie do dyspozycji jest wiele materiałów biurowych, które ułatwią dziecku i rodzicowi organizację nauki w domu. Są to między innymi: karteczki samoprzylepne, zakreślacze, tablice korkowe, folie suchościeralne itp. Niezależnie od wszystkich wyżej wymienionych sugestii należy pamiętać o:
– codziennej rozmowie z dzieckiem,
– czasie na wspólny spacer lub wyjściu na plac zabaw,
– wspólnym czytaniu książki,
– wspólnej zabawie,
– wspólnym wygłupianiu się i przytulaniu.

Codziennie. Niezależnie od wieku.

Accessibility