Menu Zamknij

Gdzie szukać pomocy?

Psycholodzy i pedagodzy w Zespole Szkół Sportowychinformacje
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół Sportowychinformacje

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 17 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 228-13-91, (032) 607-12-17, (032) 229-17-66

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
(bezpłatne porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, specjalisty ds. przemocy)
ul. Pszczelnicza 10  41- 100 Siemianowice Śląskie
telefony 32 762 81 44 , 32 762 81 00

Komenda Miejska Policji
Ul. Jana Pawła II 16 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 359-62-00, (032) 220-33-25
e-mail: siemiano@policja.katowice.pl

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
Lokalny Ośrodek Wsparcia (bezpłatne porady prawne i psychologiczne)
Ul. Kapicy 15 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 220-79-69, 0-509-568-980
e – mail: sspop@neostrada.pl

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów „Wzajemna Pomoc”
Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran”
Aleja Młodych 16 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 765-41-38, (032) 765-37-77
www.uzaleznienia.siemianowice.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Ul. Olimpijska 2a 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 608-65-65
www.poradniasiemianowice.republika.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Ul. 1 Maja 9 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 228-21-27

Poradnia Zdrowia Psychicznego – Poradnia Leczenia Nerwic
Ul. Szkolna 2 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 228-30-21, (032) 228-14-91

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
ul. Powstańców 31, Katowice,
tel. 32/255 22-42, 32/603-25-60.

In Corpore Centrum Diagnozy i Terapii
ul Bażantów 2 Katowice, tel. 664 300 069,
ul. S. Skibińskiego 1 Dąbrowa Górnicza, tel. 660 069 497.

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas”
(terapie rodzinne, porady, konsultacje psychiatryczne)
ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin
tel. (32) 730-04-44 kom. 698-44-34-24
ul. Wolności 40a/6, Chorzów,
tel. 698 44 34 24, 32/730 04 44.
http://www.psychokompas.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-doroslych/

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży – „Feniks”
(Ośrodek Leczenia Nerwic, terapie indywidualne i rodzinne)
Ul. Witosa 21 Katowice
tel 32-209-83-12
ul. Młyńska 8, Gliwice
tel. 32/332 19 36,
ul. Sobieskiego 29, Sosnowiec,
tel. 296 93 32.
www.nzozfeniks.pl
http://www.czpfeniks.pl/katowice.html

Katowicki Instytut Psychoterapii
ul. Franciszkańska 25 Katowice,
tel. 32/ 252 4517.

Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii
(mediacje rodzinne, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla dzieci i rodziców)
u. Sobieskiego 11 Katowice
Tel. 0 604 111 527, 0 728 923 697, 0 602 15 15 08, 0 668 163 130
e– mail: info@mediacje-rodzina.pl
www.mediacje-rodzina.pl

Oddział Depresji i Zaburzeń Lękowych
Ul. Korczaka 27 43-140 Katowice – Szopienice
Tel. (032) 256-82-09 wew. 301, 303

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”
Ul. Asnyka 10 44-100 Gliwice
Tel. (032) 238-34-70
www.psychoterapia-silesia.org.pl
e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny
(pomoc prawna dla ofiar przemocy)
Ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów
Tel. (032) 241-54-73

Starochorzowski Dom Dobroci
(schronienie, opieka dla kobiet, dzieci, ofiar przemocy, pomoc psychologiczna, medyczna i prawna)
Ul. Kasprowicza 2 41-500 Chorzów
Tel. (032) 241-26-46

Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi
Ul. Orkana 7a Katowice
Tel. (032) 203-12-60

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom
Ul. Krasińskiego 21 40-019 Katowice
Tel. (032) 255-38-69, 694-489-187
www.magdalena-katowice.eu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym
Ul. Bednorza 22 Katowice
Tel. (032) 256-92-78, (032) 256-61-81

Bank Informacji Kryzysowych Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
Ul. Chrzanowskiego 17 Bytom
Tel. (032) 381-16-00

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II,
ul. Medyków 16 Katowice,
tel.32/207 18 00.

Ośrodek Terapii Nerwic dla dzieci i młodzieży
ul. Mikołowska 208 Orzesze,
tel. 32/326 08 58.

“Pozytywka ” – Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny
ul. Dworcowa 6a Zabrze
tel. 739-025-642.

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
40 – 038 Katowice ul. Powstańców 31
tel./fax 032 209 11 81

Wspólnota Dobrego Pasterza – Punkt Pomocy Kryzysowej w zakresie Pomocy
Duszpastersko-Wychowawczo-Profilaktyczno-Medycznej dla Młodzieży
40 – 083 Katowice ul. Opolska 9
tel. 032 253 86 40

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych “Powrót z U”
Oddział Wojewódzki Katowice. Punkt Konsultacyjny
40 – 098 Katowice ul. Młyńska 21/23
tel. 032 253 83 46

Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS
41 – 500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel./fax 032 349 93 93, 032 349 93 19

Fundacja “Dom Nadziei”. Katolicki Ośrodek “Dom Nadziei”
41 – 900 Bytom ul. Konstytucji 9
tel. 032 286 06 23

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
41 – 219 Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5A
tel.032 298 93 87, fax 298 93 88

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o.
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik.

https://www.centrumpediatrii.com.pl/strefapacjenta/poradnie/zdrowia_psychicznego/32

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny “Pałac Kamieniec” sp. z o. o.
ul. Polna 2, Kamieniec
Tel. 032 2337877

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Alter
( si, pedagog, psycholog, logopeda, dogotetapia, biofeedbeck
ul. Moniuszki 8b Chorzów
tel.533309667
Prywatnie i bezpłatnie

Dr n.med K. Kos-Lis neurolog
ul. Łabędzia 17 Katowice
tel. 32 205 29 84 gabinet prywatny

Dr n. med Agnieszka Kapinos-Gorczyca- psychiatra z ogromnym doświadczeniem, przyjmuje też na NFZ.

Dr Piotr Gorczyca – psychiatra dzieci i młodzieży
tel. 604 456 315 (telefon ogólnodostępny)

Dr Marcin Kajdas – psychiatra dzieci i młodzieży –
ul. Bytomska 8 Tarnowskie Góry,
tel.508278170
gabinet prywatny

Dr n med K. Jochan okulista
ul. Staropolska 74 Zabrze Mikulczyce
tel 601344214 ( świetna w leczeniu zachowawczym i operacyjnym zeza)

Accessibility