Menu Zamknij

Dokumenty

Do pobrania najważniejsze dokumenty szkolne:

1. Statut ZSS – stan na 25 listopada 2019 r.,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2017/2018, nowelizacja Statutu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r. , protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 24/2018/2019 z 14 stycznia 2019 r., uchwała Rady Pedagogicznej nr 16/2019/2020 z 25 listopada 2019 r.,  

2.  Statut Szkoły Podstawowej nr 8  stan na 16 grudnia 2019 r.,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/2017/2018, nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r., nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika z dnia 29 października 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 3/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 17/2018/2019 z 29 października 2018 r., nowelizacja Statutu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 14 stycznia 2019 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 25/2018/2019 z 14 stycznia 2019 r. nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej nr 8 z dnia 16 grudnia 2019 r. protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 6/2019/2020, uchwała Rady Pedagogicznej nr 18/2018/2019 z 16 grudnia 2019 r.

3. Statut V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi stan na 25 listopada 2019 r.,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2017/2018, nowelizacja Statutu V Liceum Ogólnokształcącego z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r.  protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 3/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 19/2018/2019 z 29 października 2018 r. , protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 27/2018/2019 z 14 stycznia 2019r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2019/2020, uchwała Rady Pedagogicznej nr 17/2019/2020 z 25 listopada 2019 r.

6. Program profilaktyczno-wychowawczy

7. Procedura wydawania duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego

8. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej do pobrania (kliknij)

9. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

10. Scenariusz ewakuacji

11. Regulamin Wycieczek