Menu Zamknij

Dokumenty

Do pobrania najważniejsze dokumenty szkolne:

1. Statut ZSS– stan na 14 stycznia 2019 r.,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2017/2018, nowelizacja Statutu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 11/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r. , protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 24/2018/2019 z 14 stycznia 2019 r.

2.  Statut Szkoły Podstawowej nr 8  stan na 14 stycznia 2019 r.,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/2017/2018, nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika  z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r.  protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 3/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 17/2018/2019 z 29 października 2018 r. protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 25/2018/2019 z 14 stycznia 2019 r.

3. Statut Gimnazjum nr 1 – stan na 14 stycznia 2019 r.,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/2017/2018, nowelizacja Statutu Gimnazjum nr 1 z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r. , protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 3/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 18/2018/2019 z 29 października 2018 r. , protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 26/2018/2019 z 14 stycznia 2019 r.

4. Statut V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi – stan na 14 stycznia 2019 r.,  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2017/2018, nowelizacja Statutu V Liceum Ogólnokształcącego z dnia 30 sierpnia 2018 r., protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 1/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019 z 30 sierpnia 2018 r.  protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 3/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 19/2018/2019 z 29 października 2018 r. , protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej 5/2018/2019, uchwała Rady Pedagogicznej nr 27/2018/2019 z 14 stycznia 2019r.

6. Program profilaktyczno-wychowawczy

7. Procedura wydawania duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego

8. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej do pobrania (kliknij)

9. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

10. Scenariusz ewakuacji

11. Regulamin Wycieczek