Menu Zamknij

HISTORIA SZKOŁY

 

_
Dnia 1 września 1982 r. dokonano uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Skrzeka i Wójcika w Siemianowicach Śląskich. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych, centralnych, wojewódzkich, miejskich, resortu górnictwa, rodziny patronów szkoły, delegacje z różnych szkół oraz nauczyciele, dzieci i rodzice. Po oficjalnej inauguracji w auli odbyła się część artystyczna z udziałem gości. Potem dzieci udały się do wyznaczonych sal na zajęcia. Budynek szkolny został przekazany oświacie przez resort górnictwa. Z dniem 1 IX 2002 r szkoła weszła w skład Zespołu Szkół Sportowych (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum). Teraz uczniowie m.in. mają możliwość trenowania koszykówki i uczęszczania na basen. Stanowimy jeden silny zespół i możemy uczyć się przez wiele lat w szkole, która jest dla nas drugim domem.

 

HISTORIA SZKOŁY

1 WRZEŚNIA 1983, INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W BUDYNKU NOWEJ, DUŻEJ SZKOŁY – SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12. DYREKTOREM ZOSTAJE PANI BARBARA GWIŻDŻ.

W ROKU 1984 SZKOŁA OTRZYMAŁA IMIĘ PRZYJAŹNI NARODÓW I NIE BYŁA JUŻ BEZIMIENNĄ INSTYTUCJĄ.

W TYM SAMYM ROKU NAWIĄZALIŚMY PRZYJACIELSKIE KONTAKTY ZE SZKOŁĄ W KOTHEN NOSZĄCĄ TAKIE SAMO IMIĘ JAK NASZA – NATIONALFREUNDSCHAFT.

ROK 1990 TO RÓWNIEŻ ZNAMIENNY – NASTĄPIŁO UROCZYSTE OTWARCIE BASENU, KTÓRY STAŁ SIĘ SYMBOLEM W OKREŚLANIU SZKOŁY – “SZKOŁA Z BASENEM” LUB PO PROSTU “TA Z BASENEM”.

ROK 1996 TO TRZYNASTE URODZINY NASZEJ SZKOŁY. CAŁY TYDZIEŃ TRWAŁY OBCHODY ZORGANIZOWANE PRZEZ “RÓWNOLATKÓW” – KLASY SZÓSTE.

1-GO WRZEŚNIA 1999 ROKU SZKOŁA OTRZYMAŁA STATUS ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚL. W SKŁAD KTÓREGO OPRÓCZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WESZŁO GIMNAZJUM NR 1. W TYM SAMYM ROKU POWSTAŁY DWIE KLASY SPORTOWE O PROFILU PŁYWACKIM: IVB W SZKOLE PODSTAWOWEJ I IA W GIMNAZJUM.

1-GO WRZEŚNIA 2000 ROKU PO ODEJŚCIU NA PANI DYREKTOR BARBARY GWIŻDŻ STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY OBJĄŁ MGR MIROSŁAW WYSZYŃSKI.

W RANKINGU GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2001/2002 NASZA SZKOŁA UPLASOWAŁA SIĘ NA 8 MIEJSCU.

W 2002 ROKU PODCZAS UROCZYSTEJ AKADEMII Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO OFICJALNIE ZOSTAŁ POWOŁANY ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
GIMNAZJUM NR 1
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W ROKU SZKOLNYM 2003/2004 WYGASŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12. OBECNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH TWORZĄ:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
GIMNAZJUM NR 1
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
GIMNAZJUM NR 1
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

>V LO

1 IX 2002 swoje podwoje otworzyło jedne z najmłodszych liceów Siemianowicach Śląskich- V LO. Już w trakcie inauguracji pierwszego roku szkolnego padły słowa, iż „zapewne będzie to liceum nie tylko z numeru piątka, ale i na piątkę”. I tej zasady wszyscy, zarówno dyrekcja, nauczyciele, jak i uczniowie, starają się trzymać.

Przed nowymi licealistami stanęło niełatwe zadanie- musieli przecierać ścieżki w zreformowanym szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Jako pierwsi też będą zdawali maturę według nowych zasad.

Liceum postawiło wobec swoich przyszłych uczniów bardzo surowe wymagania. Spośród wielu kandydatów ostatecznie wybrano 30 osób i to one stanowią obecnie klasę trzecią.

Uczniowie już od samego początku swego pobytu w szkole aktywnie włączyli się w życie nowo powstałej placówki. Organizowali i uczestniczyli uczestniczyli cykliczne odbywającym się Festiwalu Młodzieży Szkolnej oraz corocznym „Wieczorze kolęd”. Reprezentanci V LO uświetnili swymi występami otwarcie „Rynku Bytkowskiego”.. Uczennica Dagmara Brudek brała udział w wielu festiwalach piosenki. Plonem jej twórczości jest płyta „Dagmara i przyjaciele”.

Urozmaiceniu zajęć oraz pogłębieniu życia kulturalnego uczniów służy szereg wyjść na do muzeów, udział w wyjazdach (także zagranicznych). Inną formą tej działalności jest udział w seansach filmowych, dobieranych pod kontem omawianego na lekcjach materiału.

Dzięki uczestnictwu w wykładach i zajęciach otwartych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim uczniowie mają możliwość zapoznania się z najnowszymi zdobyczami nauki. Równie ważny jest fakt, iż dzięki temu jeszcze jako licealiści poznają zasady studiowania.

TRADYCJE

SZKOLNE UROCZYSTOŚCI STAŁE

  • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
  • Wspólne, uroczyste kolędowanie wigilijne.
  • Zabawy karnawałowe i dyskoteki szkolne.
  • Rajd Wagarowicza.
  • Obchody Dnia Ziemi.
  • Festiwal Talentów.
  • Udział w Dniach Siemianowic Śl.
  • Wspólna Studniówka klas kończących szkołę.
  • Uroczyste pożegnanie absolwentów.
  • Dzień przemówień
Accessibility