Menu Zamknij

Programy

Ed

 

Na podstawie art.22a ust.6 i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z Dyrektor szkoły dopuszcza szkolny zestaw programów nauczania.


Program nauczania oparty jest na podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Program nauczania obowiązuje przez cały jeden etap edukacyjny tzn.
I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna – klasy 1-3
program nauczania z: edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego oraz religii.

II etap edukacyjny – nauczanie przedmiotowe – klasy 4-8
program nauczania z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego (od klasy VII), muzyki, plastyki, edukacji dla bezpieczeństwa (od klasy VIII), wiedzy o społeczeństwie (od klasy VIII), historii, przyrody, geografii (od klasy V), biologii (od klasy V), chemii (od klasy VII), fizyki (od klasy VII), matematyki, techniki, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, religii oraz doradztwa zawodowego.

III etap edukacyjny – nauczania przedmiotowe w trybie podstawowym i rozszerzonym – klasy 1-4 LO
program nauczania z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, muzyki/plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i teraźniejszości, geografii, biologii, geografii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania, wychowania do życia w rodzinie oraz religii.


Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Szymański
szymanskir@zss-siemianowice.pl / 32 220 08 00 wew. 49

szkolny_zestaw_programow_nauczania_2023-2024

DO POBRANIA

Accessibility