Menu Zamknij

ZIELONA SZKOŁA

WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY „ZIELONA SZKOŁA”

Miejsce – ŁEBA – OŚRODEK „DIUNA”
Termin – 3.06.2023 – 13.06.2023
Koszt jednego skierowania wynosi: 1985 zł
Kwota może zostać pomniejszona o:
– dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 130 zł
– dofinansowanie z WFOŚ i GW – 350 zł lub  450 zł (dla osób pobierających zasiłek rodzinny,
rodzin zastępczych oraz dzieci specjalnej troski)
– bon turystyczny – ( zgłosić do biura )
– dofinansowanie z zakładu pracy.

Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny proszone są o niezwłoczne dostarczenie decyzji do sekretariatu SP8.
Wpłaty za wypoczynek należy dokonać na konto BIURA TURYSTYCZNEGO “LUBATUR” z BĘDZINA
BNP Paribas
nr konta:
41 1750 1035 0000 0000 0988 1058
tytuł wpłaty:

imię i nazwisko dziecka, klasa ……..
Nr rezerwacji: 64/2023

I rata500,00 zł do 10 grudnia 2022 r.
II rata700,00 zł do 1 lutego 2023 r.
III rata785,00 minus dofinansowania do 2 maja 2023 r.

Rodzice zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu “B”
potwierdzenie dokonania każdej wpłaty (może być mailowo)

poczta e-mail: sekretariatsp8b@zss-siemianowice.pl

Zaświadczenia, że dziecko pojedzie na wypoczynek będą wydawane
(dla zainteresowanych rodziców), po wpłacie pierwszej raty.

Accessibility