Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – HISTORIA I WOS

Zasady pracy z uczniami o okresie przerwy spowodowanej koronawirusem

Uczniowie komunikują się z nauczycielem poprzez:

 • Dziennik elektroniczny
 • Pocztę elektroniczną
 • Google Clasroom
 • Grupę na FB (Lazar)
 • Skype (Jaworski)

Nauczyciel prowadzi lekcje poprzez:

 • Gogle Classroom
 • Dziennik elektroniczny
 • My Own Education (Lazar)
 • Grupę na FB (Lazar)

Nauczyciel określają termin i formę w jakiej uczeń ma przedstawić zlecone zadanie.

Ocenianiu podlegają:

 • aktywność ucznia
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • prace pisemne i zadania domowe przesyłane do nauczyciela zgodnie z ustaleniami w danej klasie

W czasie nauki online w celu realizacji podstawy programowej uczniowie korzystają z:

 • podręcznika i ćwiczeń
 • strony https://epodreczniki.pl/
 • stron internetowych poleconych oraz materiałów interaktywnych polecanych dla danej lekcji przez nauczyciela

Nauczyciele historii są do dyspozycji w czasie lekcji oraz pełnią dyżury:
Henryk Lazar – poniedziałek 15-16 lazarh(at)zss-siemianoice.pl
Robert Jaworski – codziennie 13-14 poprzez SKYPE robjaw2@o2.pl


BARBARA NIEDŹWIEDŹ 

1.Uczeń podczas nauczania zdalnego korzysta z materiałów zamieszczonych na platformie Classroom

2.Uczeń korzysta z Classroom,poczty e-mail,e-dziennika,rozmów telefonicznych

3.Nauczyciel uwzględniając możliwości ucznia promuje aktywność i systematyczność podczas pracy zdalnej,korzysta z różnych źródeł i rozwija umiejętności indywidualne.

4.Wszystkie oceny za pracę domową,aktywność,poprawy są wpisywane do e-dziennika,z zaznaczenie e-nauczanie,waga 1.

5.Uczeń,który ma zaległości z przyczyn nieobecności z zadań domowych, na karkówkach testach,sprawdzianach kontaktuje się z nauczycielem indywidualnie, e-mailowo,przez e-dziennik i uzgadnia formę poprawy .

6.Konsultacje zdalne z historii/WOS odbywają się we wtorki,godz.14:00-14:45

Komentarze
Accessibility