Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – CHEMIA

1) Uczeń podczas nauczania zdalnego korzysta z materiałów zamieszczonych na platformie Classroom.

2) Konsultacje zdalne z chemii odbywają się w poniedziałki o godz. 15.00 – 15.45. Podczas trwania konsultacji komunikacja z nauczycielem odbywa się na platformie Classroom, lub e-dziennik.

3) Uczniowie klas realizujących rozszerzenie z chemii kontaktują się dodatkowo z nauczycielem w ramach założonych grup na Skype.

4) Nauczyciel uwzględniając możliwości ucznia promuje aktywność i systematyczność podczas pracy zdalnej. Wszystkie oceny za aktywność, zadanie domowe, poprawy są wpisywane do dziennika z zaznaczeniem e-learning z wagą 1.

5) Uczeń, który ma zaległości z przyczyn nieobecności na kartkówkach, sprawdzianach kontaktuje się z nauczycielem indywidualnie mailowo i uzgadnia formę poprawy.

Komentarze
Accessibility