Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – PLASTYKA I MUZYKA

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – PLASTYKA I MUZYKA

  • Od poniedziałku 30 marca zajęcia odbywają się zgodnie z tradycyjnym planem lekcji.
  • Podstawowym narzędziem komunikacji jest aplikacja Google Classroom. Za jej pośrednictwem udostępniane są informacje dotyczące kolejnych lekcji. Również uczeń ma bezpośredni kontakt z nauczycielem za pomocą Classroom.
  • Lekcje publikowane są w dniach, kiedy dana klasa ma przedmiot w planie lekcji, mniej więcej w godzinach lekcji.
  • Nauczyciele monitorują aktywność ucznia (na podstawie wykonanego zadania, odesłanej pracy). To głównie aktywność ucznia jest brana pod uwagę w ocenianiu.
  • Uczeń otrzyma informację zwrotną od nauczyciela dotyczącą wykonanego zadania na swoją skrzynkę e-mailową.
  • Oceny będą wpisywane do dziennika, tak, jak było to dotychczas, z wagą 1. 

Gdzie wysyłać prace, wykonane zadania?

  • PLASTYKA:  wszystkie wykonane zadania, a także te nadobowiązkowe, czy Wasze samodzielne, twórcze prace, proszę przesyłać za pomocą google classroom (załączyć zadanie) lub na adres: plastykazdalnie@gmail.com
  • MUZYKA: wszystkie zadania, linki do Waszych nagrań (np. gry na instrumencie, zadania dodatkowego) proszę zamieszczać  na google classroom lub przesyłać na: sroczynskam@zss-siemianowice.pl
  • Dodatkowo nauczyciele dyżurują zdalnie za pomocą skype – godziny konsultacji zamieszczone są na stronie szkoły.

Zachęcamy Was do twórczej pracy!

Praca plastyczna, a także aktywność muzyczna (śpiewanie piosenek, granie na instrumentach) też może być  formą zabawy i relaksu.

Twórzcie w domu, bądźcie kreatywni, szukajcie inspiracji w internecie, śpiewajcie swoje ulubione piosenki, słuchajcie ulubionej muzyki, radia, koncertów w telewizji, Internecie…

Życzymy owocnej pracy!

Do zobaczenia na lekcjach zdalnych!

Komentarze
Accessibility