Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – TECHNIKA

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – Technika klasy 4-6 SP

Forma pracy na technice:

Nauczyciele techniki od 30.03 będą:

  • przygotowywać zajęcia i delegować wszystkie zadania do uczniów przez Google Classroom;
  • prosić uczniów o komentarz do zadania na zasadzie wymiany informacji, pytania czy wniosku;
  • nauczyciel będzie  z wyprzedzeniem informował w jakiej formie odbywa się lekcja i jakie materiały lub oprogramowanie jest potrzebne do zajęć;
  • uczeń będzie miał jasno określony termin wykonanie zadania obowiązkowego oraz formę odesłania preferujemy classroom. 

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców postaramy się aby zdalne nauczanie było organizowane i zarządzane za pomocą jednej aplikacji. 

Monitorowanie i ocenianie bieżących postępów ucznia:

  • zadania do tej pory wykonywane zgodnie z PZO oceniane będą jako zadanie dodatkowe;

W czasie nauki online w celu realizacji podstawy programowej uczniowie korzystają z:

  • podręcznika do danej klasy wydawnictwa “Nowa Era” w wersji papierowej lub elektronicznej
  • strony     https://ebooki.nowaera.pl; https://epodreczniki.pl/            
  • materiałów interaktywnych polecanych dla danej lekcji przez nauczyciela

Konsultacje indywidualne:

Od poniedziałku 30 marca 2020 r. nauczyciele techniki będą dyżurować zdalnie za pomocą wybranego kanału komunikacyjnego. Dzień tygodnia, godzina oraz sposób komunikacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Komentarze
Accessibility