Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – JĘZYK NIEMIECKI

„Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – JĘZYK NIEMIECKI

1. Uczniowie będą otrzymywać materiały lekcyjne za pośrednictwem Google Class Room.

2. W razie kłopotów z otrzymywaniem wiadomości uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielem uczącym przedmiotu:

Agnieszka Rostańska: dziennik elektroniczny, mail służbowy rostanskaa@zss-siemianowice.pl lub Messenger.

Sylwia Binienda-Knop: dziennik elektroniczny, mail służbowy biniendas@zss-siemianowice.pl lub Skype.

3. Uczniowie nie są zobligowani do przepisywania wszystkich zadanych ćwiczeń do zeszytu, chyba, że nauczyciel w konkretnym przypadku zaleci inaczej. Zeszyty ćwiczeń uzupełniane są zgodnie z pracą na lekcji.

4. Wszystkie materiały ćwiczeniowe do wydruku uczniowie przechowują posegregowane i uporządkowane u siebie.

5. Ocenianiu podlegają:

 • aktywność ucznia
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • uczestnictwo w zajęciach
 • prace pisemne i zadania domowe przesyłane do nauczyciela zgodnie z ustaleniami w danej klasie
 • kartkówki i sprawdziany online zgodnie z ustalenia w danej klasie

6. W czasie nauki online w celu realizacji podstawy programowej uczniowie korzystają z:

 • podręcznika i ćwiczeń Das ist Deutsch Kompakt
 • podręcznika i ćwiczeń dostępnych online na stronie wydawnictwa Nowa Era
 • strony https://epodreczniki.pl/
 • materiałów interaktywnych polecanych dla danej lekcji przez nauczyciela
 • innych materiałów edukacyjnych (w tym również dostępnych online) wykorzystywanych podczas prowadzenia danej lekcji
 • słowników internetowych

7. Od poniedziałku 30 marca 2020r. nauczyciele języka niemieckiego będą dyżurować zdalnie za pomocą zaproponowanych narzędzi technologii informacyjnych. Dzień tygodnia, godzina oraz wybrany kanał komunikacyjny został zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Agnieszka Rostańska

Sylwia Binienda-Knop

Komentarze
Accessibility