Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – FIZYKA

  1. Uzniowie będą otrzymywać materiały lekcyjne za pośrednictwem Google Class Room.
  2. W razie kłopotów z otrzymywaniem wiadomości uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielem uczącym przedmiotu poprzez adres email lub dziennik elektroniczny.
  3. Uczniowie sporządzają notatki w zeszycie tylko na wyraźne polecenie nauczyciela i w zakresie przez niego określonym.
  4. Ocenie podlegają:

Aktywność i zaangażowanie ucznia,

uczestnictwo w zajęciach

prace pisemne i zadania domowe przesyłane do nauczyciela zgodnie z ustaleniami w danej klasie

  1. W czasie nauki online w celu realizacji podstawy programowej uczniowie korzystają z:

podręcznika do fizyki,

podręcznika i ćwiczeń dostępnych online na stronie wydawnictwa,

strony https://epodreczniki.pl/,

materiałów interaktywnych polecanych dla danej lekcji przez nauczyciela,

innych materiałów edukacyjnych (w tym również dostępnych online) wykorzystywanych podczas prowadzenia danej lekcji

  1. Od poniedziałku 30 marca 2020r. nauczyciele z fizyki będą do dyspozycji uczniów podczas wyznaczonych konsultacji zdalnych za pomocą zaproponowanych narzędzi technologii informacyjnych. Dzień tygodnia, godzina oraz wybrany kanał komunikacyjny został zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
Komentarze
Accessibility