Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – GEOGRAFIA

Od poniedziałku, 30 marca 2020r. zdalne lekcje w Zespole Szkół Sportowych będą się odbywały za pośrednictwem platformy Google Classroom.

  1. Uczniowie będą otrzymywać materiały lekcyjne za pośrednictwem Google Class Room.

W razie kłopotów z otrzymywaniem wiadomości uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielem uczącym przedmiotu:

Ewa Suliga: dziennik elektroniczny, mail służbowy maxheimere@zss-siemianowice.pl lub Skype.
Joanna Janta: dziennik elektroniczny, mail służbowy jantaj@zss-siemianowice.pl

Uczniowie nie są zobligowani do przepisywania wszystkich ćwiczeń do zeszytu, chyba, że nauczyciel zaleci inaczej. Zeszyty ćwiczeń uzupełniane są zgodnie z pracą na lekcji.

Wszystkie materiały ćwiczeniowe do wydruku uczniowie przechowują posegregowane i uporządkowane u siebie.

  1. Ocenianiu podlegają:

aktywność ucznia i zaangażowanie w wykonywaną pracę,

uczestnictwo w zajęciach,

prace pisemne i zadania domowe przesyłane do nauczyciela zgodnie z ustaleniami w danej klasie.

  1. W czasie nauki online w celu realizacji podstawy programowej uczniowie korzystają z:

podręcznika i ćwiczeń dostępnych online na stronie wydawnictwa Nowa Era,

strony  https://epodreczniki.pl/ ,

materiałów interaktywnych polecanych dla danej lekcji przez nauczyciela,

innych materiałów edukacyjnych (w tym również dostępnych online) wykorzystywanych podczas prowadzenia danej lekcji.

  1. Od poniedziałku 30 marca 2020r. nauczyciele geografii będą dyżurować zdalnie za pomocą zaproponowanych narzędzi technologii informacyjnych. Dzień tygodnia, godzina oraz wybrany kanał komunikacyjny został zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciele geografii: Ewa Suliga, Joanna Janta

Komentarze
Accessibility