Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – WSPOMAGANIE

Drodzy Rodzice,

Wszyscy znaleźliśmy się w aktualnej sytuacji nagle, niespodziewanie, bez przygotowań. Spróbujmy podejść do tego spokojnie.

Prosimy Was, byście zatroszczyli się, w miarę możliwości, o stały plan dnia swoich dzieci od poniedziałku do piątku. Niech pobudka, posiłki, szkoła i czas wolny mają swoje stałe miejsce w tygodniu. To pozwoli, mamy nadzieję, upodobnić tę sytuację do tej sprzed koronawirusa. Wiemy, że Państwa dzieci wymagają od rodziców więcej pracy, czasu, zaangażowania, pomocy w nauce i dlatego w czasie edukacji zdalnej też muszą być objęte wspomaganiem.

Nasze propozycje są następujące:

 • My, jako nauczyciele wspomagający i Państwo, jako rodzice jesteśmy ze sobą
  w stałym kontakcie.  Po ustaleniach bezpośrednio z Państwem, spośród dostępnych komunikatorów wykorzystywane będą: telefon, Messenger, Whatsapp, Skype, e-mail. Namawiamy do korzystania z nich, byśmy mogli na bieżąco być ze sobą w kontakcie i omawiać aktualne na każdy dzień, potrzebne Państwa dziecku, formy wspomagania.
 • Mamy również konta na classroomie, dlatego widzimy wszystkie zadania Państwa dzieci. Współpracujemy nie tylko ze sobą ( nauczycielami wspomagającymi ), również z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów .
 • Nasza praca w szkole nie polega tylko na pomocy dzieciom w nauce. Staramy się wzmacniać, motywować i wspierać, doradzać i przypominać. Służymy też wsparciem emocjonalnym, tłumaczymy konkretne sytuacje, pomagamy się w nich odnaleźć, łagodzimy konflikty, tłumaczymy powody pewnych zachowań, interpretujemy zachowania innych ludzi, obniżamy poziom stresu… Wraz z zawieszeniem zajęć
  w budynku szkoły te wszystkie problemy przecież nie zniknęły z życia dzieci, być poziom stresu i leku u kogoś wzrósł… Z tego powodu jesteśmy do Państwa dyspozycji nie tylko w godzinach wynikających z planu lekcji. Proszę korzystać z kontaktu z nami zawsze , kiedy dzieci lub Państwo tego potrzebują.
 • Od poniedziałku 30.03 szkoła wchodzi w dotychczasowy plan lekcji, który zaczął obowiązywać od drugiego semestru. To oznacza, że nauczyciele przedmiotowi, mniej więcej o godzinach, w których powinna się odbyć dana lekcja, będą wysyłać materiały dla uczniów. Prosimy o zapoznanie się z nimi w dogodnym dla Państwa momencie
  i ocenienie, na ile ten temat, zadanie dziecko wykona samodzielnie, a na ile i w jakiej formie potrzebuje wspomagania. Jeśli potrzebne jest wspomaganie, prosimy
  o kontakt z nami, by ustalić dokładnie, w czym konkretnie mamy dziecku pomóc,
  co wyjaśnić, co wytłumaczyć. Musimy też ustalić godzinę i formę „spotkania”. Niech to będzie odpowiedni czas dla każdej ze stron – mimo, że plan jest tradycyjny, pierwszej lekcji nie zaczynamy o 7.30.
 • Proszę pamiętać, że w czasie lekcji w szkole mamy do dyspozycji podręczniki i ćwiczenia, które dziecko ma na ławce, a także słyszymy, co mówi nauczyciel przedmiotowiec. W domu tych materiałów nie mamy, musimy więc zapoznać się z teorią z danego przedmiotu, co oznacza, że potrzebujemy na to trochę czasu.
 • Na tradycyjnej lekcji często przeszkodą w efektywnej pracy Państwa dzieci są różne bodźce: szum, światło, czyjeś wejście, czyjeś zachowanie i to przeszkadza uczniom
  w samodzielnej, pracy. Aktualna sytuacja, być może, zapewnia pracę uczniom w domu bez tych dystraktorów. Jeśli tak, to może idealny moment, aby ćwiczyć samodzielność naszych pociech. Spróbujmy wymagać od nich trochę więcej samodzielnej pracy. Jak się nie uda, to nic. Próbować i tak warto.

 • Indywidualnie, zgodnie z potrzebą dziecka jesteśmy w stanie przesyłać różne treści ,
  w zakresie : ćwiczeń grafomotorycznych, ćwiczeń relaksacyjnych ( zmniejszenie napięcia emocjonalnego, mięśniowego ), ćwiczeń wzmacniających koncentrację uwagi, ćwiczeń przeciwdziałających agresji, ćwiczeń  aktywizujących ( zachęcające do aktywności zgodnie ze swoimi zdolnościami, np. plastycznymi), wsparcia emocjonalnego ( jak odnaleźć się w  sytuacji ), właściwych relacji z rówieśnikami, zaburzeń SI, empatii, trudności w ocenie sytuacji, gier i zabaw na twórcze myślenie.

Drodzy Nauczyciele – przedmiotowcy,
Prosimy o kantakt z nami – nauczycielami wspomagającymi – zawsze, jeżeli pojawi się problem dotyczący dzieci, które posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym. Pomóżmy im razem.

Zespół Nauczycieli Wspomagających w Szkole Podstawowej nr 8:

mgr Aleksandra Iwaniuk
mgr Dorota Sornowska
mgr Joanna Zeler
mgr Klaudia Karczmarczyk
mgr Magdalena Wilk-Konieczna

Komentarze
Accessibility