Menu Zamknij

Informacje dotyczące edukacji zdalnej w ZSS – JĘZYK POLSKI

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku, 30 marca 2020r. zdalne lekcje w Zespole Szkół Sportowych będą się odbywały za pośrednictwem platformy Google Classroom.

Poniżej kilka zasad porządkujących funkcjonowanie na lekcjach języka polskiego.

  1. Nauczyciele będą opracowywać i przekazywać lekcje na wskazanej wyżej platformie, co nie wyklucza możliwości wykorzystania rozmaitych narzędzi ułatwiających przygotowanie zajęć edukacyjnych w formie zdalnej.
  2. Uczniowie z wyprzedzeniem zostaną poinformowani o materiałach potrzebnych do realizacji lekcji oraz o planowanych zajęciach w trybie LIVE.
  3. Preferowanym, choć niekoniecznie jedynym, kanałem komunikacji z uczniami będzie platforma Google Classroom – inne możliwości – ustalone z nauczycielem.
  4. Obecność ucznia na zajęciach zostanie odnotowana. Nie, nie jest konieczne uczestnictwo w lekcji w czasie, gdy powinna się odbywać zgodnie z planem – frekwencja może  zostać zapisana też wówczas, gdy uczeń zostawi komentarz do zadań o wymaganej przez nauczyciela treści.

Ocenianie.

  1. Ocenianiu podlegać będą przede wszystkim aktywność i zaangażowanie ucznia, systematycznie wykonywane zadania, prace zrealizowane zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

Konsultacje indywidualne.

  1. Nauczyciele języka polskiego będą dyżurować zdalnie w trybie i terminach, które zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Z pozdrowieniami,

Zespół Nauczycieli Języka Polskiego

Komentarze
Accessibility