PRZYJĘCIA DO KLAS 4 i 7 | Zespół Szkół Sportowych

PIERWIASTEK PRZEZ PRZYPADKI
konkurs
matematyczno-polonistyczny
Arrow
Arrow
Slider
0

PRZYJĘCIA DO KLAS 4 i 7

NABÓR DO KLASY  IV  i   VII  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I. INFORMACJE OGÓLNE

W roku szkolnym 2017/2018 planowane są przyjęcia do:

 1. Klasy 4 o profilach sportowych:
 1. pływanie
 2. piłka nożna
 3. piłka siatkowa

2. Klasy 7 o profilach sportowych:

 1. pływanie
 2. piłka nożna
 3. piłka siatkowa
 4. piłka ręczna
 5. piłka koszykowa
 6. hokej na trawie
 7. karate

3. Klasa 7 z rozszerzonym językiem angielskim.

 

II  ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH

 1. Kandydatów obowiązują następujące dokumenty:
 1. podanie rodzica o przyjęcie do klasy sportowej
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas sportowych, muszą spełnić następujące kryteria:
 • uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu. Test przeprowadza trener danej dyscypliny sportowej.
 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na naukę w klasie sportowej

c. Do klas sportowych przyjmowani będą uczniowie, którzy najlepiej zaliczą próby sprawności fizycznej.

 

III.  ZASADY NABORU DO KLASY Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 1. Kandydatów obowiązują następujące dokumenty:
 • podanie rodzica o przyjęcie do klasy z rozszerzonym językiem angielskim.
 1. Do klasy z rozszerzonym językiem angielskim w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie wykazujący wybitne uzdolnienia językowe oraz posiadający osiągnięcia w zakresie języka angielskiego.
 2. W przypadku kandydatów do wyżej wymienionej klasy, przeprowadzony będzie test poziomujący z języka angielskiego w celu określenia poziomu zaawansowania znajomości tegoż języka i przyporządkowaniu kandydata do odpowiedniej grupy językowej.
 3. Przy przystąpieniu do testu wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

IV. TERMINY NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO:

1 Złożenie podania o przyjęcie do klasy 4 lub 7 do 31.05.2016
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 29.05.2017r.-09.06.2017r.
3 Dostarczenie orzeczenia lekarskiego 14.06.2016
4 Przeprowadzenie testu poziomującego do klasy  z rozszerzonym językiem angielskim 05.06.2017r.
5 Podanie do publicznej wiadomości zakwalifikowanych do klas sportowych i klasy z rozszerzonym językiem angielskim. 21.06.2017r.
6 Dostarczanie świadectwa ukończenia klasy 3 i klasy 6 szkoły podstawowej 24.06. – 27.06.2017
7. Ogłoszenie list przyjętych 28.06.2017r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych
mgr  Bogusław Szopa

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA
Wyjazd na narty 18 stycznia odwołany!!! Czekamy na lepsze warunki
do startu nowej strony Zespołu Szkół Sportowych