Menu Zamknij

Informacje o wyjeździe do Danii

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Miejsce i godzina zbiórki na wycieczce : Siemianowice Śl. /Bytków/,ul .Kapicy ,przy sklepie KAUFLAND,godz.17:30
Miejsce i przewidywana godzina. powrotu z wycieczki : Siemianowice Śl./ Bytków/,ul .Kapicy ,przy sklepie
KAUFLAND,ok.godz.10:00
Trasa wycieczki : Siemianowice Śl.- DANIA/SZWECJA -Siemianowice Śl.
Termin wycieczki : 7.05 – 12.05.2017

Jednocześnie informuję, że Państwo i dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania.
WAŻNE – dotyczy imprez zagranicznych – Wszyscy uczestnicy wycieczki mają obowiązek posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Powyższy obowiązek dotyczy również dzieci – bez względu na wiek..
organizator szkolny:B.Niedźwiedź

Komentarze
Accessibility