Menu Zamknij

PRZYJĘCIA DO KLAS 4 i 7

NABÓR DO KLASY  IV  i   VII  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I. INFORMACJE OGÓLNE

W roku szkolnym 2018/2019 planowane są przyjęcia do:

 1. Klasy 4 o profilach sportowych:
 1. pływanie
 2. piłka nożna
 3. piłka siatkowa

2. Klasy 7 o profilach sportowych:

 1. pływanie
 2. piłka nożna
 3. piłka siatkowa
 4. piłka ręczna
 5. piłka koszykowa
 6. hokej na trawie
 7. karate

3. Klasa 7 z rozszerzonym językiem angielskim.

 

II  ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH

 1. Kandydatów obowiązują następujące dokumenty:
 1. podanie rodzica o przyjęcie do klasy sportowej
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas sportowych, muszą spełnić następujące kryteria:
 • uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu. Test przeprowadza trener danej dyscypliny sportowej.
 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na naukę w klasie sportowej

c. Do klas sportowych przyjmowani będą uczniowie, którzy najlepiej zaliczą próby sprawności fizycznej.

 

III.  ZASADY NABORU DO KLASY Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 1. Kandydatów obowiązują następujące dokumenty:
 • podanie rodzica o przyjęcie do klasy z rozszerzonym językiem angielskim.
 1. Do klasy z rozszerzonym językiem angielskim w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie wykazujący wybitne uzdolnienia językowe oraz posiadający osiągnięcia w zakresie języka angielskiego.
 2. W przypadku kandydatów do wyżej wymienionej klasy, przeprowadzony będzie test poziomujący z języka angielskiego w celu określenia poziomu zaawansowania znajomości tegoż języka i przyporządkowaniu kandydata do odpowiedniej grupy językowej.
 3. Przy przystąpieniu do testu wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

IV. TERMINY NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO:

1 Złożenie podania o przyjęcie do klasy 4 lub 7 do 28.05.2018 r.
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 29.05.2018r. – 04.06.2018r.
3 Dostarczenie orzeczenia lekarskiego 14.06.2018 r.
4 Przeprowadzenie testu poziomującego do klasy  z rozszerzonym językiem angielskim
5 Podanie do publicznej wiadomości zakwalifikowanych do klas sportowych i klasy z rozszerzonym językiem angielskim.
6 Dostarczanie świadectwa ukończenia klasy 3 i klasy 6 szkoły podstawowej 22.06. – 26.06.2018
7. Ogłoszenie list przyjętych 28.06.2018r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych
mgr  Bogusław Szopa

Accessibility