Menu Zamknij

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Zespole Szkół Sportowych w związku z wystąpieniem epidemii

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi Procedurami zapewniania bezpieczeństwa w Zespole Szkół Sportowych w związku z wystąpieniem epidemii, które zostały opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dokumenty zawierają również informacje na temat procedur:

– komunikacji,
– przyprowadzania i odbierania uczniów,
– korzystania z szatni,
– organizacji żywienia,
– wyjść na boisko i teren szkoły,
– organizacji zajęć pozalekcyjnych,
– dezynfekcji sprzętu,
– postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Komentarze

DO POBRANIA

Accessibility