Menu Zamknij

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

8.30 uroczyste zakończenie dla  klas 3 SP w auli B

9.30 uroczyste zakończenie dla  klas 2 SP w auli B

10.30 uroczyste zakończenie dla  klas 1 SP w auli B

8.00-9.00 spotkanie uczniów klas 4-7 SP  z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi  w klasach  (wg tabeli poniżej)

8.00-9.00 spotkanie uczniów klasy 3BLO z wychowawcą i wychowawcą wspomagającym w klasie (wg tabeli poniżej)

9.30 uroczyste zakończenie dla klas 8SP w sali gimnastycznej, po akademii spotkanie klas ósmych z wychowawcami  i wychowawcami wspomagającymi w klasach (wg tabeli poniżej)

Uroczysta Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego odbędzie się w czwartek  23.06.2022 r. o godz.16.00 w Kościele Ducha Św.

KLASA WYCHOWAWCA SALA
Budynek B
1ASP Radosław Szymański 21
1BSP Aneta Pudzianowska 42
1CSP Aneta Raczyńska 8
1DSP Magdalena Ościk 25
1ESP Anna Mik 23
2ASP Beata Jakubik 31
2BSP Magdalena Małyszek 7
2CSP Klaudia Kułaczkowska 4
2DSP Katarzyna Szczyrbowska 41
2ESP Anna Polok 5
3ASP Izabela Goebel 20
3BSP Patrycja Bielecka 49
3CSP Monika Goj-Szołtysik 28
3DSP Barbara Seniuk 47
3ESP Małgorzata Szydlik 46
3FSP Katarzyna Szymańska 29
Budynek A
4ASP Małgorzata Leroch 34
4BSP Agnieszka Zielińska 132
4CSP Janusz Vogtmann 15
4DSP Justyna Strzelczyk 10
4ESP Elżbieta Tobolewska 43
5ASP Mateusz Miodoński 11
5BSP Ksenia Mrozek 14
5CSP Tomasz Kawa 27
5DSP Katarzyna Kowalska 9
5ESP Tomasz Rusz 140
6ASP Anna Jelito 26
6BSP Iwona Materny 19
7ASP Magdalena Malcherek 142
7BSP Tomasz Kawa 27
7CSP Anna Wieczerniak 148
7DSP Agnieszka Lachowicz-Ackermann 141
7ESP Damian Pasek 20
7FSP Katarzyna Mój-Giza 1
8ASP Marta Sroczyńska 149
8BSP Anna Pawłowska 131
8CSP Bożena Kowalik 28
8DSP Barbara Niedźwiedź 8
8ESP Artur Sala 2
8FSP Katarzyna Matura 33
8GSP Dorota Gaworska-Szymańska 44
3BLO Magdalena Hadryś-Sumień 47
Komentarze
Accessibility