Menu Zamknij

Konkurs międzyklasowy “O puchar Dyrektora Szkoły”

Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy całoroczny konkurs międzyklasowy “O puchar Dyrektora szkoły”.

Podczas całego roku szkolnego w naszej szkole odbywają się różnego rodzaju konkursy, zawody i akcje. Mamy zawody sportowe, dni tematyczne (kiedy przebieramy się lub ubieramy konkretne kolory ubrań), mamy konkursy międzyklasowe na plakaty, czy dekoracje drzwi, kiermasz świąteczny, czy kawiarenki z różnych okazji. Chcemy wyróżnić i nagrodzić klasy, które aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, ale też zachęcić do aktywności tych, którzy do tej pory mniej udzielali się w naszych akcjach.

Dlatego już od listopada rozpoczynamy konkurs “O puchar Dyrektora Szkoły”.

W poniedziałek obchodzimy Dzień Postaci z Bajek. I tu mamy pierwsze zadanie dla klas: w tym dniu reprezentant klasy (np. przewodniczący) wykona zdjęcie klasy. Klasa, w której najwięcej uczniów (procentowo) weźmie udział w zabawie otrzyma punkty za wykonanie zadania. Kolejne zadanie to rozgrywki sportowe: 13 listopada w godzinach 15:00 – 16:00 zapraszamy klasy czwarte, 20 listopada – klasy 5-6, 27.11 – klasy 7-8 oraz 1-2 LO. W kolejnych miesiącach będą odbywały się następne zawody. Finał rozgrywek sportowych przewidziany jest w okolicach Dnia Dziecka. Prosimy, by reprezentanci klas zgłosili się do gabinetu wf po zgody na udział w rozgrywkach.

W gablotach na korytarzu pojawi się tabela z wynikami każdej klasy. Będziemy do niej wpisywać punkty za poszczególne zawody, rozgrywki, czy konkursy, ale nie tylko. Wyróżnić chcemy również poszczególne klasy za najlepsze zachowanie na koniec semestru, najwyższą frekwencję, aktywność na lekcjach wf.

Pod koniec roku podsumujemy wyniki i wręczymy nagrody oraz puchar Dyrektora Szkoły dla najlepszych klas (w poszczególnych kategoriach wiekowych).

Wszystkie klasy od klasy 4 SP do liceum zapraszamy do aktywnego udziału w życiu szkoły!

Komentarze
Accessibility