Menu Zamknij

FAKULTETY – PRZYDZIAŁY DO GRUP

Informujemy, że od poniedziałku 10 września (od 7.30) do wtorku 11 września (do 15.00) uczniowie klas 3 gimnazjum, którzy zadeklarowali chęć udziału w dodatkowych, DOBROWOLNYCH, bezpłatnych zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego mogą zapisać się do wybranej przez siebie grupy. W tym roku uczniowie nie będą dzieleni wg. średniej.

Aby zapisać się do grupy, należy na listach przy sekretariacie głównym wpisać swoje imię, nazwisko i klasę. Do jednej grupy może wpisać się tylko tyle osób, ile miejsc jest w danej grupie. Osoby wpisane powyżej wskazanej ilości, zostaną przydzielone do innej grupy. Koordynator fakultetów zastrzega sobie prawo do zmian w przydziałach do grup. Dodatkowe informacje udziela Radosław Szymański – sala 30.

Komentarze
Accessibility