Menu Zamknij

IX Święto Szkoły

Zespół Szkół Sportowych z wielką przyjemnością, zaprasza na coroczne Święto Szkoły. tym razem pod hasłem: “Wehikuł Czasu”.

Zabawa i przepyszne przekąski gwarantowane. Pogoda zarezerwowana. Musisz tam być!!!

Szczegółowy program imprezy poniżej na plakacie.

Święto Szkoły 2018

 1.  ORGANIZATOR:
 • Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich,
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich,
 1. OPIS I CEL IMPREZY
 • Impreza ma charakter festynu łączącego elementy kulturalno-sportowe, której celem promocja Zespołu Szkół Sportowych, prezentacja dorobku uczniów oraz integracja środowiska lokalnego,
 1. TERMIN I MIEJSCE
 • 06.2018 r. Obiekty Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich w godzina 09.00- 14.00,

4. REGULAMIN IMPREZY

 • Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać regulaminów obiektów oraz przepisów wewnątrz szkolnych znajdujących się na stronie szkoły www.zss-siemianowice.pl,
 • Zawody i konkursy sportowe przeznaczone są dla młodzieży w wieku szklonym,
 • Wszystkie zawody sportowe rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskich Związków Sportowych,
 • Wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator
 • Wszystkie środki zbierane podczas Święta Szkoły są składką na Radę Rodziców.

Bogusław Szopa
Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych

Siemianowice Śląskie 06.06.2018 r.

Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku uczestników Święta Szkoły w trakcie oraz po imprezie.

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Zespół Szkół Sportowych ul. Mikołaja 3, 41 – 106 Siemianowice Śląskie

Inspektor ochrony danych:

Agata Wlazło, dane kontaktowe: numer telefonu 32 220 08 00 

Celem przetwarzania danych jest:

promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: na stronę internetową Zespołu Szkół Sportowych, stronę FB oraz stronę internetową Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Siemianowice Śląskie 06.06.2018 r.

Komentarze
Accessibility