Menu Zamknij

8 Święto Szkoły

Zapraszamy serdecznie na 8 edycje corocznego Święta Szkoły. Tym razem odbywa się pod hasłem: EGIPT.

Rozpoczynamy jak zwykle o godzinie 10. Pogoda zagwarantowana. Poniżej plakat imprezy z harmonogramem.

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego Piramida i Sfinks

 1. ORGANIZATOR
 • Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich.
 • Konkurs organizowany w ramach Święta Szkoły.
 1. ADRESAT KONKURSU
  • Uczniowie ZSS w Siemianowicach Śląskich
  • Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe:

grupa I – klasy I-III szkoły podstawowej

grupa II – klasy IV-VI szkoły podstawowej

grupa III 5 – cio osobowe drużyny uczniów gimnazjum oraz liceum

 • CELE KONKURSU
 • Przygotowanie przestrzennego modelu piramidy lub sfinksa
  • Rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej uczniów.
  • Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej
  • Prezentacja talentów plastycznych
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
  • Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie,
  • Rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej,
  • Konkurs organizowany jest w związku z corocznym Świętem Szkoły i skierowany jest do uczniów naszej placówki.
  • Wzbogacenie wiedzy o powstawaniu piramid oraz tworzeniu posągów sfinksa. Poznanie historii najsłynniejszych piramid oraz posągów.
 1. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
  • Prace do konkursu dopuszcza Komisja Konkursowa. Prace nie mogą urażać niczyjej godności osobistej oraz poglądów.
  • Komisja Konkursowa będzie oceniać: pomysłowość i zgodność z tematem.
  • Prace uczniów Gimnazjum nr 1 i V LO składane będą świetlicy szkolnej, prace uczniów SP 8 u wychowawców do dnia 08.06.2017r.
  • Prace będą prezentowane w czasie Święta Szkoły w dniu 10 czerwca 2017 i oceniane przez wszystkich gości oraz uczniów ZSS. Każdy może oddać 1 głos na 1 pracę w danej grupie wiekowej. Głosowanie będzie trwało do godz. 13.30.
  • Spośród prac biorących udział w konkursie, z każdej z grup wiekowych wygrywa praca, która osiągnie największą liczbę głosów.
  • Wyniki głosowania ogłoszone zostaną w trakcie Święta Szkoły.
  • Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. W klasach szkoły podstawowej – wyjście na lody dla całej klasy, w grupach uczniów gimnazjum oraz liceum –  wyjście do kina.
   • Wynik głosowania jest ostateczny i nie przysługuje od niego tryb odwoławczy.
  • Prace uczniowie wykonują w swoich klasach lub grupach.
   • Prace powinny mieć wizytówki zawierające następujące informacje:
  • Imię i nazwisko autorów (w przypadku uczniów gimnazjum i liceum)
  • Klasa i nazwisko wychowawcy (w przypadku Szkoły Podstawowej)
   • Prace muszą mieć formę przestrzenną. Minimalna wysokość wykonanego modelu to 40 cm. Praca powinna stać samodzielnie.
 1. UWAGI KOŃCOWE:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac bez ograniczeń w zakresie terminu i  wielokrotności wyłącznie w celach niekomercyjnych,
 • Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną zwrócone autorom.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Komentarze
Accessibility