Menu Zamknij

Szkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

CEL: rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży, umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, przekazanie wykonanych kartek osobom potrzebującym,

ORGANIZATOR: nauczyciel plastyki: Anna Wieczerniak

Termin oddawania prac: 13. 12. 2019r.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej nr 8 w Siemianowicach Śląskich.

2.Kartka świąteczna musi być wykonana samodzielnie w formacie nie większym niż A5 (A4 złożone na pół), wykonana dowolną techniką plastyczną, w środku mogą (nie muszą)znajdować się życzenia.

4.Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

– poziom artystyczny wykonanej pracy

– oryginalność, pomysłowość,

– pracochłonność,

– estetykę wykonania

6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczniowie otrzymają również dodatkowe oceny z plastyki oraz punkty dodatnie z zachowania.

7. Kartki zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczniom, zostaną umieszczone na wystawie pokonkursowej, można również przekazać prace do udziału w akcji „Marzycielska Poczta”.

Prace biorące udział w akcji „Marzycielska Poczta” zostaną sfotografowane oraz ocenione na podstawie zdjęcia.

8. Decyzje jury są ostateczne.

9. Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników: do 13.12.2019 roku do pani Anny Wieczerniak.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych na potrzeby szkolne.

11 UWAGA!

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację pracy ucznia na stronie internetowej szkoły wraz z podaniem jego danych osobowych (imię, nazwisko, klasa).

 ,

Komentarze
Accessibility