Menu Zamknij

Opieka logopedyczna

Uczniowie, których terapia logopedyczna wymaga kontynuacji w roku szkolnym 2019/2020, uczęszczający na lekcje w budynku A, proszeni są o odebranie na początku września formularza zgody na wykonanie kontrolnego badania diagnostycznego oraz terapię logopedyczną, umożliwiającego ponowne zakwalifikowanie dziecka do udziału w zajęciach logopedycznych w bieżącym roku szkolnym.

Niniejsze zgody będą rozdawane w sali nr 43 w budynku B w godzinach pracy logopedy:
Poniedziałek: 10:00 – 15:00
Wtorek: 8:00 – 13:00
Środa: 13:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 12:00
Piątek: 8:00 – 11:00

W przypadku nieotrzymania podpisanej zgody, terapia nie będzie realizowana.
Agata Sakwerda, logopeda SP8

Komentarze
Accessibility