Menu Zamknij

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Nadszedł czas podsumowań, więc i ja podsumuję Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół Sportowych.

Zaczęło się już w lutym na lekcjach informatyki, gdzie uczniowie zapoznawali się z tematyką ogólnie pojętego Bezpieczeństwa w Internecie. Na lekcjach wychowawczych klasy tworzyły plakaty związane z w/w tematyką i prezentowały swoje prace na drzwiach klasopracowni. Ogłoszone zostały również konkursy na plakaty i graffiti. Po podsumowaniu wszystkich akcji wyłonieni zostali zwycięzcy:

W kategorii graffiti: I miejsce – Julia Wilk klasa 5e i Paulina Wawrzynek z klasy 6c, II miejsce – Zuzanna Murcha z klasy 6c

W kategorii plakat: I miejsce – Amelia Noworolnik z klasy 4b, II miejsce – Dawid Pacwa z klasy 5e, III miejsce – Hanna Konsek z klasy 6g

Nie zdołano wyłonić najlepszego plakatu klasowego, ponieważ wszystkie były na swój sposób piękne i podkreślały duże zaangażowanie i wiedzę uczniów.

Na potwierdzenie działań Zespół Szkół Sportowych otrzymał zaświadczenie i podziękowanie od głównego organizatora czyli Polskiego Centrum Programu Safer Internet

Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym młodzież równie chętnie włączy się w działania na rzecz Bezpieczeństwa w Internecie.

Komentarze
Accessibility