Menu Zamknij

WZK W ZSS

ZACZYTANI W ZSS? OCZYWIŚCIE!

Samorząd Uczniowski wraz z Klubem Wolontariatu zaprasza wszystkich uczniów

Zespołu Szkół Sportowych do włączenia się do akcji

Wielkiej Zbiórki Książek 2020.

ZBIÓRKA KSIĄŻEK W ZSS TRWA W DNIACH 23-30.09.2020.

Celem Wielkiej Zbiórki Książek jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane do istniejących lub powstających bibliotek m.in. w szpitalach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy i innym.

Jakie książki zbieramy?

Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych wydane po 2000 roku.

Książki napisane wyłącznie w języku polskim.

Książki mogą być nowe lub używane, pod warunkiem, że są w bardzo dobrym stanie.

W przypadku książek dla dorosłych przyjmujemy książki beletrystyczne, historyczne, biografie, reportaże, albumy ze zdjęciami.

Jakich książek nie przyjmujemy?

Podręczników, encyklopedii, słowników, kodeksów, czasopism, wydań w segregatorach, Pisma Świętego i innych świętych ksiąg, przewodników, atlasów, map, książek kucharskich, ogrodniczych, poradników.

UWAGA! Ta zbiórka dotyczy wyłącznie książek!

Dlatego prosimy nie przynosić zabawek, puzzli, płyt i innych przedmiotów, które nie są książkami.

Chętnych uczniów prosimy również o dokumentowanie oddawania książek.

Zdjęcia można przesyłać do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Agnieszki Rostańskiej na adres: rostanskaa@zss-siemianowice.pl

W przypadku publikowania przez chętnych uczniów treści dotyczących WZK w social mediach prosimy w imieniu organizatorów o oznaczanie Fundacji Zaczytani.org (FB: @zaczytani.org, IG: @zaczytani_org oraz #WZK).

BEZPIECZNE PUNKTY ZBIÓRKI W BUDYNKU A I B

Książki zbieramy zarówno w budynku A, jak i budynku B.

Rano w godzinach 7:15 – 9:15 na portierni każdego z budynków znajdować się będzie specjalnie oznaczony karton, do którego prosimy wrzucać książki. Miejsce zbiórki będzie oznaczone widocznymi plakatami.

Na podstawie rekomendacji Głównego Instytutu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczącego akcji Wielka Zbiórka Książek 2020 prosimy o zapoznanie się informacjami i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez GIS oraz MZ.

PODCZAS ZBIÓRKI

• Osoby przynoszące książki do Punktu Zbiórki powinny mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki ochronne.

• Rekomendujemy dezynfekcję rąk.

• Prosimy, aby książki zostawiać tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, bez dotykania innych książek znajdujących się w kartonie zbiórkowym.

KRÓTKI WYCIĄG Z REGULAMINU WZK 2020:

1. Organizatorem Wielkiej Zbiórki Książek jest Fundacja Zaczytani.org.

2. Wielka Zbiórka Książek trwa od 8 września do 11 października 2020 r. W NASZEJ SZKOLE KSIĄŻKI ZBIERAMY W DNIACH 23-30.09.2020.

3. Wielka Zbiórka Książek odbywa się na terenie całego kraju.

4. Celem Wielkiej Zbiórki Książek jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane beneficjentom fundacji, w tym: szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym, zakładom karnym, regionalnym centrom krwiodawstwa i innym.

5. Podczas Wielkiej Zbiórki Książek zbierane są książki dla dzieci, młodzieży i

dorosłych spełniające poniższe kryteria:

a. zostały wydane po 2000 roku;

b. są napisane w języku polskim;

c. są nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie.

6. Podczas Wielkiej Zbiórki Książek nie są przyjmowane: podręczniki, encyklopedie,

słowniki, kodeksy, wydania z segregatorami, czasopisma, Pismo Święte i inne święte

księgi, przewodniki, atlasy, mapy, książki kucharskie, ogrodnicze, poradniki itp.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Rostańska

Szkolny Klub Wolontariatu Justyna Kowara

Komentarze
Accessibility