Menu Zamknij

MUTYZM WYBIÓRCZY – czym jest MW? Rekomendowane strony internetowe i publikacje

Czym jest mutyzm wybiórczy?

„Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe.

Dziecko lub osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym najczęściej swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy w innych sytuacjach społecznych. Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim, a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Niestety często jest diagnozowane dopiero w szkole podstawowej w wieku 8-12 lat.

Dziecko z mutyzmem wybiórczym może w ogóle nie odzywać się do nauczycieli, rówieśników lub mówić tylko do wybranych osób.

Niektóre dzieci z mutyzmem wybiórczym mają problemy z jedzeniem na terenie szkoły i korzystaniem z toalety.
Zazwyczaj nie mają trudności dydaktycznych, a często, w sytuacjach gdy mowa nie jest wymagana, mogą odnosić sukcesy szkolne.

Pamiętaj! Milczenie dziecka nie wynika z uporu, manipulacji czy osobistej niechęci dziecka do Ciebie, ale jest spowodowane silnym lękiem. Każde dziecko z mutyzmem wybiórczym pragnie mówić!

Z mutyzmu wybiórczego się nie wyrasta, ale trzeba nad nim pracować!”

Źródło: http://www.mutyzm.org.pl/czym-jest-mutyzm/

FILMY I AUDYCJE DLA RODZICÓW:

Moje dziecko nie mówi (My child won’t talk)http://www.mutyzm.org.pl/moje-dziecko-nie-mowi-film-dokumentalny-z-polskim-lektorem/

Jak masz na imię? Ile masz lat? – https://www.youtube.com/watch?v=RqRj-QpdUCc

– Audycja radia Kraków na temat MW – http://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-przed-hejnalem/mutyzm-wybiorczy-to-nie-niesmialosc/

LITERATURA DLA DZIECI:

– Chmielewska A. (2017). Gutek i zaczarowana dziewczynka. Bajki bez barier – część XXI. Szklarska Poręba: Światełko.

LITERATURA DLA RODZICÓW:

– Bystrzanowska M. (2017). Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

GRUPA WSPARCIA:

https://www.facebook.com/groups/mutyzm.wybiorczy/

REKOMENDOWANE STRONY INTERNETOWE:

http://www.mutyzm.org.pl/

http://mutyzm.pl/

Opracowanie: Małgorzata Bonarska, Paulina Gałek, Agata Sakwerda

Komentarze
Accessibility