Menu Zamknij

3 grudnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

3 grudnia w 1992 roku został ustanowiony przez Zgromadzenie ONZ Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami. Ma on na celu zwrócenie naszej uwagi na problemy osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia
w funkcjonowaniu człowieka, wynikające z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Wśród mieszkańców Polski jako najczęstsze jej przyczyny są wymieniane choroby układu krążenia, narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Dalej pod względem częstotliwości występowania problemu plasują się uszkodzenia narządów słuchu lub wzroku, upośledzenia
i choroby psychiczne.

Bardzo często nie wiemy, jak zachować się wobec osoby niepełnosprawnej, nasze obawy wynikają najczęściej z niewiedzy. Polecam obejrzenie krótkiego filmu pokazującego savoir-vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

Komentarze
Accessibility